175G5540 - MCD5-0428C-T5-G4X-00-CV2-khoi-dong-mem-danfoss-viet-nam-song-thanh-cong-MCD5-0428C-T5-G4X-00-CV2-Soft-StarterTop bai

175G5540 – MCD5-0428C-T5-G4X-00-CV2 – Khởi động mềm – Danfoss Việt Nam – Song Thành Công – Soft Starter

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

   

PT-510-4M-ST-48

MOXA Viet Nam

PT-510-4M-ST-HV

MOXA Viet Nam

TN-5916-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-5916-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-4516A-12PoE-4GPoE-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-4516A-12PoE-4GPoE-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-4516A-12PoE-2GPoE-2GTXBP-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-4516A-12PoE-2GPoE-2GTXBP-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-4524A-16PoE-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-4524A-16PoE-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-4528A-16PoE-4GPoE-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-4528A-16PoE-4GPoE-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-4528A-16PoE-2GPoE-2GTXBP-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-4528A-16PoE-2GPoE-2GTXBP-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-5816ABP-WV-T

MOXA Viet Nam

GNEXVAR6-Y=R

E2S Viet Nam

GNEXVAR6-Y=Y

E2S Viet Nam

GNEXCP6A-BG-SMLDX

E2S Viet Nam

GNEXCP6B-BG-SMTLDXVES

E2S Viet Nam

GNEXCP6A-PB-SMDX

E2S Viet Nam

GNEXCP6B-PB-SMTDXVES

E2S Viet Nam

GNEXCP6A-PT-SMDX

E2S Viet Nam

GNEXCP6B-PT-SMTDXVES

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR1-S=D

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR1-S=S

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR2-M=B

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR2-M=N

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR2-M=P

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR2-M=S

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR3-T=D

E2S Viet Nam

Tival Vietnam

Art number: 1010 082

FF 4-16 DAY Pressure switch

Tival Vietnam

Art number: 1010 082

FF 4-16 DAY Pressure switch

i-Tork Vietnam

Model: 250A + ITQ0500

Wafer Butterfly Valve, Model 67W

i-Tork Vietnam

Model: 100A + ITQ0080

Wafer Butterfly Valve, Model 67W

i-Tork Vietnam

Model: 150A + ITQ0240

Wafer Butterfly Valve, Model 67W

Aventics

Order No.: R404064297

Vietnam

Pneumatic Cylinder

Allen Bradley Vietnam

Model: VPL-B1152F-PJ14AA

Motors

KSNTEK Vietnam

Art number: KSN11-C

Bot bai