1900-65A-00-00-00-00-00-General-Purpose-Equipment-Monitor-bo-giam-sat-thiet-bi-bently-nevada-viet-nam-bently-nevada-usa-song-thanh-cong-viet-namTop bai

1900/65A-00-00-00-00-00 - Bộ giám sát thiết bị - Bently Nevada Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam - General-Purpose-Equipment-Monitor

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Transmitter áp suất:

+ Model: CS-PT 1100V

+ SN: 160513392

+ Power Supply: 5 VDC

+ Output: 0.5 – 4.5 V

+ Accuracy: 1.5% F.S

Italmanometri

Tranducer - Order code: 204-450-000-002-A1-B11-H05-I0

Vibro-meter IQS450

Matched with TQ 4x2

Sensitivity: 8mV/µm

Cable Length: 5m

Material VCL 140

Meggitt

Tranducer - Order code: 204-450-000-002-A1-B11-H05-I0

Vibro-meter IQS450

Matched with TQ 4x2

Sensitivity: 8mV/µm

Cable Length: 5m

Material VCL 141

Meggitt

Transducer IQS450

MFR S3960

Order code : 204-450-000-002
A1-B11-H10-I0

Matched with TQ 4x2

Sensitivity: 8mV/μm

Cable length: 10m

Material: VCL 140

Meggitt

Proximity Transducer

Type: TQ402

MFR S3960

PNR: 111-402-000-013
A1-B1-C090-D000-E100-F0-G000-H10
;

Caple length: 10m

Meggitt

 

MFR S3960

SER AJ86184

PNR VM600 , code: 200-582-500-02h

DMF 092013.

Order No: 55834610010.

Power Supply Unit: 90-264VAC, 400W

Meggitt

19" Rack ABE 040.

Order No: 204-040-100-012

Meggitt

CPU-M

Ordet No: 200-595-SSS-1Hh

Meggitt

IOC-N

Order No: 200-566-000-1Hh

Meggitt

MPC4

Ordet No: 200-510-SSS-1Hh

Meggitt

IOC4T

Order No: 200-566-000-1Hh

Meggitt

RLC16

Order No: 200-570-000-1Hh

Meggitt

OMRON

MY4N

220/240 VAC

OMRON

MM4XP

OMRON

MM2XP

OMRON

MM4P

OMRON

MM4XKP

OMRON

MM 4XP

OMRON

MM 4XKP

OMRON

MM 4XP

OMRON

MM 2XP

OMRON

MM 4XP

OMRON

MM 2XP

OMRON

MKS2XTN-11  /  COIL 24VDC

CONTACT: 220VDC 5A (NO)

220VDC 2A (NC)

OMRON

G2R-1-S(S)  /  OMRON

24VDC

10A 250VAC

10A 30VDC

OMRON

PN: AHN12224 - 24VDC

10A 250V~

10A 30VDC

Panasonic

 

 

Bot bai