5705BPSX1052-cam-bien-ap-suat-viatran-viet-nam-song-thanh-cong-pressure-transmitterTop bai

5705BPSX1052 – Cảm biến áp suất – Viatran Việt Nam – Song Thành Công – Pressure Transmitter

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

   

AWK-1131A-US

MOXA Viet Nam

AWK-1131A-US-T

MOXA Viet Nam

AWK-1131A-EU

MOXA Viet Nam

AWK-1131A-EU-T

MOXA Viet Nam

AWK-1131A-JP

MOXA Viet Nam

D1XC2X10FAC115EMSVX/Y

E2S Viet Nam

D1XC2X10FAC230EMSVX/Y

E2S Viet Nam

D1XC2X10FDC024EMSVX/Y

E2S Viet Nam

D1XC2X10RAC115EMSVX/Y

E2S Viet Nam

D1XC2X10RAC230EMSVX/Y

E2S Viet Nam

Linmot

Code: PS01-37x120F-HP-C

Stator HP, 0.2m cable, IP67 con. M23/9(m)

Art no. 0150-1251

Linmot

Code: PF02-37×140

Flange 37x140mm

MOUNTING PARTS AND ACCESORIES FOR LINEAR MOTORS

Linmot

Code: PL01-20×500/440-HP

Slider High Performance

Art no. 0150-1509

Linmot

Code: PL01-20×600/540-HP

Slider High Performance

Art no.0150-1510

Linmot

Code: MC01-C/f

Motor connector C/f

Art no. 0150-3080

Linmot

Code: MS01-1/D-SSI

Linear Encoder 1μm, A/B (for absolute strip)

Art no. 0150-2095

Linmot

Code: KSS01-12-D15/ABS-ENC-xx

Art No. 0150-3652

Linmot

Code: PA01-37/20-F

Wiper/Sealings For Linear Motors

Art no. 0150-3126

Linmot

Code: PA01-37/20-R

Wiper/Sealings For Linear Motors

Art no.0150-3201

Linmot

Code: PLF01-20

Fixed End Washer Set for 19/20 mm sliders

Art no. 0150-3083

Linmot

Code: PLL01-20

Floating support for 20 mm sliders

Art no. 0150-3084

Linmot

Code: PR01-52×60-R/37x120F-HP-C-150

Linear Rotary Motors Pr01-52

Art no. 0150-2705

Linmot

Code: RS01-SS12x22

Shaft-hub clamping for 12 mm shaft

Art no. 0230-0101

Linmot

Code: KS10-W/C-4

Trailing chain cable W/C, 4 m

Art no. 0150-1807

Linmot

Code: KS10-W/R-4

Art no. 0150-3288

Special cable KS10-W/R-4 – 4m length

Bot bai