5H1B65-AADBBBAFDAS0A-thiet-bi-do-luu-luong-E+H-viet-nam-endress+hauser-viet-nam-song-thanh-cong-Electromagnetic-flowmeterTop bai

 

5H1B65-AADBBBAFDAS0A - Thiết bị đo lưu lượng - E+H Việt Nam - Endress+Hauser Việt Nam - Song Thành Công - Electromagnetic Flowmeter

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
Emerson/Rosemout Model: 3051S2TG3A2E11A1AD1E5Q4Q8
Vietnam Transmitter
Emerson/Rosemout Model: 3144PD1A1E5M5C4Q4
Vietnam Transmitter
Emerson/Rosemout Model : 3051TG3A2B21BE5M5Q4HR5
Vietnam Transmitter
Emerson/Rosemout Model : 3051S2CD2A2B12A1BD1E5M5Q4Q8
Vietnam 1199WDAB4AFFW72DA00+1199MDE53AFFWG2DA00
  Transmitter
SANYO DENKI Vietnam Model: 9HV0812P1G001
DC Fan San Ace 80
SANYO DENKI Vietnam Model: 9HV0848P1G001
AC Fan motor
SHINKO TECHNOS Vietnam Model: JIR-301-M
DIGITAL INDICATOR: SUPPLY: 100-240VAC
Airtec Vietnam Model: 9.910.0274.08.1350-20-C12
Valve
Airtec Vietnam Model: 9.910.0274.08.1350-20-C12
Valve
Higen Vietnam KMI-60HQ6
Motor (KMI-60 HQ6)
Higen Vietnam KMI-75HQ1
Motor (KMI-75 HQ1)
YTC/Rotork Vietnam YT-1000RDn122S00
Electro-Pneumatic Valve Positioner,
YTC/Rotork Vietnam YT-1000RDn122S00
Electro-Pneumatic Valve Positioner,
Gefran Vietnam WPG-A-A-0200-E
Position sensors
MOXA Vietnam Model: NPort 5130
1 port device server, 10/100M Ethernet, RS-422/485, DB9 male, 110V or 230V
SICK Vietnam Code: 1211495
Description: C4C-EA06030A10000
SICK Vietnam Code: 1211494
Description: C4C-SA06030A10000
SICK Vietnam Code: 2066614
Description: BEF-1SHABPKU4
SICK Vietnam Code: 6009868
Description: DOL-1205-G05M
TAKEX Vietnam Sensors
Model: LDU163LZ2
Turck Model : Ni50-CP80-VP4X2
Vietnam Sensor
Turck Model : Bi10-P30SR-VP4X2/S85
Vietnam Sensor
Turck Model : Bi15-CP40-VP4X2
Vietnam Sensor
Allen Bradley Vietnam Model: 20AC030A0AYNANC0
Contactor
Allen Bradley Vietnam Model: 20F11NC060JA0NNNNN
Auxiliary Contact Block
Keyence Model : PR-G42CP
Vietnam Sensor

 

Bot bai