AB93 - NCV-220HFE - NCW-3DHPR - NCW-3DHPN - Bộ điều khiển giải pháp mạng trong công nghiệp nặng - NSD Việt Nam - Song Thành Công Việt Namthong tin lien he ThienSTC 2

AB93 - NCV-220HFE - NCW-3DHPR - NCW-3DHPN - Bộ điều khiển giải pháp mạng trong công nghiệp nặng - NSD Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

VS-10E-1-L STYLE1

NSD Viet Nam, NSD STC Viet Nam

VS-10EX-1-L STYLE1

NSD Viet Nam, NSD STC Viet Nam

VS-10EM-1-L STYLE1

NSD Viet Nam, NSD STC Viet Nam

VS-10ED-1-L STYLE1

NSD Viet Nam, NSD STC Viet Nam

VS-10EXD-1-L STYLE1

NSD Viet Nam, NSD STC Viet Nam

VS-10ET-1-L STYLE1

NSD Viet Nam, NSD STC Viet Nam

VS-10EXT-1-L STYLE1

NSD Viet Nam, NSD STC Viet Nam

VS-10EMT-1-L STYLE1

NSD Viet Nam, NSD STC Viet Nam

VS-10EDT-1-L STYLE1

NSD Viet Nam, NSD STC Viet Nam

VS-10EXDT-1-L STYLE1

NSD Viet Nam, NSD STC Viet Nam

Mecmesin Vietnam

Model: QC-T60

Closure Torque Tester

Novotechnik Vietnam

Model: TH1-4250-102-411-102

Potentionmeter

MTS Sensor Vietnam

Model: RHM0200MP031S1B8100

Position Sensor; Stroke length: 200 mm

ERO Electronics Vietnam

Replaced by: P108 CC VH RRC R 4CL

Temperature Controller (TKS937133000)

Sinfonia Vietnam

Model: HB-5

Brake

Sinfonia Vietnam

Model: POC-2.5

Clutch

KIKUSUI Vietnam

Model: TOS3200

Leaked Current Tester

Rosemount Vietnam

Transmitter  3051CD1A22A1BB4L4M5Q4

Cal : -100 to 900Pa

MOXA Vietnam

Model: EDS-308-MM-SC

Industrial Unmanaged Ethernet Switch with 6 10/100BaseT(X) ports, 2 multi mode 100BaseFX ports, SC connector, 0 to 60°C

MOXA Vietnam

Model: EDS-408A-MM-ST

Entry-level managed Ethernet switch with 6 10/100BaseT(X) ports, and 2 100BaseFX multi-mode ports with ST connectors, 0 to 60°C operating temperature

SICK Vietnam

Code: 6042863

PFT-FRBX16SF1OSSALSSZ

SICK Vietnam

Code: 6043390

PFT-FRBX40SF1OSSALSSZ

Mitsubishi Vietnam

Model: HG-SR702J

Servo Motor; Có phớt chắn dầu (oil seals) (HG-SR 702)

Mitsubishi Vietnam

Model: HG-KR73J

Servo Motor; Có phớt chắn dầu (oil seals)  (HG-KR 73)

Mitsubishi Vietnam

Model: MR-J4-700B

Servo Amplifier

 

 

thong tin lien he ThienSTC