AGM.jpg

thong tin lien he ThienSTC 2

AGM - Cảm biến từ tính tuyệt đối với giao tiếp nối tiếp SSI-BiSS hoặc CANopen - GIVI Misure - Song Thành Công Việt Nam

 

GIVI Misure Vietnam

ISA Y2Z

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

ISA W1

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

ISA W1Z

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

ISA W05

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

ISA W05Z

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

SCR 10

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

SCR 10Z

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

SCR K50

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

SCR K50Z

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

SCR 100

STC Vietnam

Dold Vietnam

Article Number: 0057562

IL9171.12/030 AC400/230V ,55-1,05UN

Dold Vietnam

Article Number: 0057563

IL9171.12/030 AC415/240V ,55-1,05UN

Dold Vietnam

Article Number: 0057564

IL9171.12/030 AC480/277V ,55-1,05UN

Dold Vietnam

Article Number: 0057565

IL9171.12/030 AC500/290V ,55-1,05UN

Dold Vietnam

Article Number: 0057566

IL9171.12/031 3AC100V 0,55-1,05UN

Leuze VietNam

Reflexfolie NR.4  20x20

Part no.:50107057

Leuze VietNam

PRK 46B/66

Part no.:50107068

Leuze VietNam

Reflexfolie NR.4  45x90

Part no.:50107196

Leuze VietNam

K-D M8W-3P-10M-PUR

Part no.:50110558

Leuze VietNam

K-D M8W-3P-10M-PVC

Part no.:50110559

MTS Sensor VietNam

ERM1300MD601A0

MTS Sensor VietNam

RHM0365MR071A01

MTS Sensor VietNam

RFM4550MR301A01

MTS Sensor VietNam

RHM0120MP051S1G8100

MTS Sensor VietNam

RHM0130MP011S2G6100

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Transio A52/53

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

TCC-80/TCC-80I

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

TCC-82

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

TCC-100

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

TCC-100I

Univer VietNam

J12A880200AK

Univer VietNam

J12A880200B

Univer VietNam

J12A880200BK

Univer VietNam

J12A880250A

Univer VietNam

J12A880300A

Servomech Vietnam

SJ 100 BS 50x20

Servomech Vietnam

SJ 150 BS 63x10

Servomech Vietnam

SJ 150 BS 63x20

Servomech Vietnam

SJ 200 BS 80x16

Servomech Vietnam

SJ 250 BS 100x16

Autoflow VietNam, Auto Flow Việt Nam, Autoflow STC VietNam

AMF-1 Series

Autoflow VietNam, Auto Flow Việt Nam, Autoflow STC VietNam

AMF-X Series

Autoflow VietNam, Auto Flow Việt Nam, Autoflow STC VietNam

AMF-2 Series

Autoflow VietNam, Auto Flow Việt Nam, Autoflow STC VietNam

AMF-4 Series

Autoflow VietNam, Auto Flow Việt Nam, Autoflow STC VietNam

AMF-5 Series

Autoflow VietNam, Auto Flow Việt Nam, Autoflow STC VietNam

AMF (T/L) Series

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Thermostatic mixing valve AM62C AQUAMIX 42-60°C

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Compact thermostatic mixing valve INSTAMIX

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Thermostatic mixing valve TL

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Thermostatic mixing valve T

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Thermostatic mixing valve solar MMV SOLAR (MMV-S) 30-65°C

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

NLT63/6E/Z33

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

HLT63/6E/Z33

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

NLT80/6E/Z33

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

HLT80/6E/Z33

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 100036-x

Model: ASK 83.4 1500/5A 15VA Kl.0,5

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 100037-x

Model: ASK 83.4 1600/5A 5VA Kl.0,5

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 100038-x

Model: ASK 83.4 1600/5A 10VA Kl.0,5

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 100039-x

Model: ASK 83.4 1600/5A 15VA Kl.0,5

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 100040-x

Model: ASK 83.4 1800/5A 10VA Kl.0,5

 

thong tin lien he ThienSTC