ANT-WDB-ANF-0609-ang-ten-da-huong-omni-directional-antenna-moxa-viet-nam-song-thanh-cong-viet-nam

thong tin lien he ThienSTC 2

ANT-WDB-ANF-0609 - Ăng-ten thu phát cho Bộ thu phát sóng không dây - Omni directional antenna - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

GPR-35 PRX_Oxygen Monitor  (GPR-11-60-4R O2 Sensor, CONN-1014-5 Connector Cable 50 ft, 2x CABL-1012 Cable Strain Relief)

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-350 PRX_Oxygen Monitor  (GPR-11-60-4R O2 Sensor, CONN-1014-5 Connector Cable 50 ft, Handle, PWRS-1005-1 Power Entry Module, SWCH-1018 Battery Switch)

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-3500 MO_Portable Oxygen Purity Analyzer w/Flow Meter

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-3500 MOV_Portable Oxygen Purity Analyzer w/Flow Meter, 4-way Bypass Valve

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-3500 MOVR_Portable Oxygen Purity Analyzer w/Flow Meter, 4-way Bypass Valve

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-7100_Portable PPM H2S Analyzer, Meets Standards for ATEX  II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-7500 AIS ATEX_PPM H2S Analyzer, Certified Intrinsically Safe - ATEX  II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-7500 AIS UL_PPM H2S Analyzer, Certified Intrinsically Safe - UL  Class 1, Division 1, Groups C and D

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-7500 AIS UL DPE_PPM H2S Analyzer, Certified Intrinsically Safe - UL  Class 1, Division 1, Groups C and D

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-7500 AIS-LD ATEX_PPM H2S Analyzer, Liquid Drain, Certified Intrinsically Safe - ATEX  II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-7500 AIS-LD UL_PPM H2S Analyzer, Liquid Drain Certified Intrinsically Safe - UL  Class 1, Division 1, Groups C and D

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-7500 AIS-SB ATEX_PPM H2S Analyzer, Certified Intrinsically Safe - ATEX  II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4, Span Bottle Mount

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-7500 AIS-SB UL_PPM H2S Analyzer, cUL Certified Intrinsically Safe Class 1, Division 1, Groups C and D, Span Bottle Mount

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-7500 AISAMB ATEX_Ambient H2S Analyzer, ATEX Certified

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-7500 AISAMB cUL_Ambient H2S Analyzer, cUL Certified

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-7500 IS ATEX_PPM H2S Transmitter, Certified Intrinsically Safe - ATEX  II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-7500 IS UL_PPM H2S Transmitter, Certified Intrinsically Safe - UL  Class 1, Division 1, Groups C and D

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-KF40_Oxygen Transmitter  (ref A-3818, optional A-4005 Flow Adapter)

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-KF40-12PPM Oxygen Transmitter  (ref A-3818, optional A-4005 Flow Adapter)

Advanced Instrument Inc Viet Nam

OEM-15 D_PPM Oxygen Transmitter OEM Package  (A-1112C-M, GPR-12-100-4, A-2910-1, A-2221

Advanced Instrument Inc Viet Nam

OEM-15 D GB_Glove Box PPM Oxygen Transmitter OEM Package  (A-1112C-M, GPR-12-100-M, B-3170, A-2910, A-2196)

Advanced Instrument Inc Viet Nam

OEM-15 D NG_Nitrogen Generator PPM Oxygen Transmitter OEM Package  (A-1112C-M, GPR-12-100-4, CONN-1014, A-3051)

Advanced Instrument Inc Viet Nam

OEM-15 EIS-G_PPM Oxygen Transmitter OEM Package  (A-1112C-M w/Display, GPR-12-333)

Advanced Instrument Inc Viet Nam

OEM-15 EIS-P_PPM Oxygen Transmitter OEM Package  (A-1112C-M w/Display, PSR-12-223

Advanced Instrument Inc Viet Nam

OEM-15-1 D_PPM Oxygen Transmitter OEM Package  (A-1112C-M, GPR-12-100-4, Cable Connectors)

Advanced Instrument Inc Viet Nam

OEM-1500 A MB_PPM Oxygen Analyzer with Modbus

Advanced Instrument Inc Viet Nam

OEM-1500 SR_Glove Box PPM Oxygen Transmitter OEM Package  (A-1161-B-IS-1 Rev C3, A-1182-1 Rev B, GPR-12-333, A-1004-2-14, MTR-1010)

Advanced Instrument Inc Viet Nam

OEM-25 GB_Glove Box Oxygen Transmitter OEM Package  (A-1112C-C, GPR-11-32-M, B-3170, A-2910, A-2196)

Advanced Instrument Inc Viet Nam

OEM-25 NG_Nitrogen Generator Oxygen Transmitter OEM Package  (A-1112C-C, GPR-11-32-4, CONN-1014, A-3051)

Advanced Instrument Inc Viet Nam

OEM-31 NG_Nitrogen Generator Oxygen Purity Transmitter OEM Package  (A-1112C-OP, GPR-11-120-4, CONN-1014, A-3051

Advanced Instrument Inc Viet Nam

OEM-7500 A MB_PPM H2S Analyzer, Modbus

Advanced Instrument Inc Viet Nam

OEM-7500 MOD_PPM H2S Analyzer, OEM Modbus Package

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Palm O2 PRX_Oxygen Analyzer, Extension Rod, External Sensor  (Includes: AII-11-75-PO2 RI Oxygen Sensor and 2x BATT-1008 installed; Manual); optional Carrying Case ENCL-1114

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Palm O2-I_Oxygen Analyzer, Industrial  (Includes: AII-11-75-PO2 I Oxygen Sensor and 2x BATT-1008 installed; Manual

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Palm O2-IR_Oxygen Analyzer  (Includes: AII-11-75-PO2R I Oxygen Sensor, A-3654, CABL-1009, 2x BATT-1008 installed; Manual)

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Palm O2-W_Oxygen Analyzer Welding  (Includes: AII-11-75-PO2 W Oxygen Sensor and 2x  BATT-1008 installed; Manual)

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Palm O2-WR_Oxygen Analyzer  (Includes: AII-11-75-PO2R W Oxygen Sensor, A-3654, CABL-1009, 2x BATT-1008 installed; Manual)

Advanced Instrument Inc Viet Nam

 

 

thong tin lien he ThienSTC