APW080-bo-cap-nguon-cho-M-bus-bacnet-bo-chuyen-doi-tin-hieu-bo-nguon-stabilized-power-supply-for-m-bus-adf-web-viet-nam-adf-web-italy-song-thanh-cong-viet-namTop bai

APW080 - Bộ cấp nguồn cho Bộ chuyển đổi M-bus sang BACnet - ADF Web Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

1C31166G02

Emerson/Ovation

1C31179G01

Emerson/Ovation

1C31122G01

Emerson/Ovation

1C31147G01

Emerson/Ovation

1C31224G01

Emerson/Ovation

1C31234G01

Emerson/Ovation

5X00062G01

Emerson/Ovation

5X00070G04

Emerson/Ovation

5X00119G01

Emerson/Ovation

5X00357G04

Emerson/Ovation

5X00419G02

Emerson/Ovation

5X00501G01

Emerson/Ovation

1C31169G02

Emerson/Ovation

1C31181G01

Emerson/Ovation

1C31116G04

Emerson/Ovation

1C31125G02

Emerson/Ovation

1C31150G01

Emerson/Ovation

1C31227G01

Emerson/Ovation

1C31238H01

Emerson/Ovation

1X00569H01

Emerson/Ovation

5X00062G01

Emerson/Ovation

5X00121G01

Emerson/Ovation

5X00502G01

Emerson/Ovation

1C31122G01

Emerson/Ovation

1C31125G02

Emerson/Ovation

5A26457G01

Emerson/Ovation

5A26458G05

Emerson/Ovation

1C31129G03

Emerson/Ovation

1C31189G01

Emerson/Ovation

1C31194G01

Emerson/Ovation

1C31234G01

Emerson/Ovation

5X00070G01

Emerson/Ovation

1C31129G03

Emerson/Ovation

1C31132G01

Emerson/Ovation

1C31203G01

Emerson/Ovation

1C31204G01

Emerson/Ovation

OCR 1100 Electronics Module 128MB: 5X00481G01

Ø 1100 Mhz Intel Atom Z510 processor.

Ø Serial and parallel I/O scanning options.

Ø Five control areas, each with selectable speeds (10ms — 30000ms or 30 seconds).

Ø 256 MB DRAM memory (expandable to 1GB).

Ø 128 MB (expandable to 2 GB) Compact Flash supports Western Digitals SiSmart

technology.

Emerson/Ovation

OCR 1100 Controller to I/O interface Module:  5X00228G01

Emerson/Ovation

 

 

Bot bai