AR-6501-H-nhiet-ke-tiep-xuc-va-khong-tiep-xuc-nhiet-ke-cam-tay-Contact-and-Non-Contact-Thermometer -anritsu-viet-nam-song-thanh-cong-viet-namTop bai

AR-6501-H - Nhiệt kế cầm tay - Anritsu Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam - Contact & Non-Contact Thermometer

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Model: HD-1100E

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: BS-21E-010-TC1-ASP

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: U-121E-00-D0-1-TC1-ASP

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: S-313K-01-1-TC1-ASP

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: BS-31K-030-TC1-ANP

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: U-237K-02-D0-0-TC1.5-ANP

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: AP-450E

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: BS-21E-010-TC1-ANP

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: HD-1500E
Thermometer

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: ST-11E-008-TS1-ASP
Probe

ANRITSU-meter Viet Nam

Replaced by: A-211E-00-1-TC1-ASP
(N-211E-00-1-1TC1-ASP)

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: S-641K-05-1-TPC-1-ANP

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: S-641K-10-1-TPC-1-ANP

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: ST-22E-005- TS3-WC3

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: A-233E-01-1-TC1-ASP

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: HD-1200E

ANRITSU-meter Viet Nam

ENC-GR500L

APISTE Viet Nam

ENC-GR1500L

APISTE Viet Nam

ENC-GR1100L

APISTE Viet Nam

ENC-GR500EX

APISTE Viet Nam

ENC-GR1500EX

APISTE Viet Nam

ENC-GR1100EX

APISTE Viet Nam

ENC-GR500LE

APISTE Viet Nam

ENC-GR1100LE

APISTE Viet Nam

ENC-GR500S-eco

APISTE Viet Nam

ENC-GR1000L-eco

APISTE Viet Nam

ENC-GR1000L-eco

 

 

ZWS  7SL 1,0K-OHM  7W DC60V

0064601

DOLD Viet nam

ZWS  8SL  100 OHM  8W DC30V

0025076

DOLD Viet nam

ZWS  8SL  180 OHM  8W DC38V

0024747

DOLD Viet nam

ZWS  8SL  220 OHM  8W DC36V

0028832

DOLD Viet nam

ZWS  8SL  220 OHM  8W DC48V

0004948

DOLD Viet nam

ZWS  8SL  240 OHM  8W DC42V

0004946

DOLD Viet nam

ZWS  8SL  240 OHM  8W DC48V

0026222

DOLD Viet nam

ZWS  8SL  270 OHM  8W DC42V

0005825

DOLD Viet nam

ZWS  8SL  270 OHM  8W DC48V

0011530

DOLD Viet nam

ZWS  8SL  330 OHM  8W DC42V

0004947

DOLD Viet nam

ZWS  8SL  330 OHM  8W DC48V

0004949

DOLD Viet nam

ZWS  8SL  330 OHM  8W DC60V

0024224

DOLD Viet nam

ZWS  8SL  390 OHM  8W DC42V

0029523

DOLD Viet nam

ZWS  8SL  390 OHM  8W DC48V

0004950

DOLD Viet nam

ZWS  8SL  390 OHM  8W DC60V

0013008

DOLD Viet nam

ZWS  8SL  430 OHM  8W DC48V

0013215

DOLD Viet nam

ZWS  8SL  430 OHM  8W DC60V

0004951

DOLD Viet nam

ZWS  8SL  470 OHM  8W DC60V

0005865

DOLD Viet nam

ZWS  8SL  510 OHM  8W DC42V

0001889

DOLD Viet nam

ZWS  8SL  510 OHM  8W DC48V

0017722

DOLD Viet nam

 

Bot bai