Art-no-00320878-type-6407-van-dien-tu-burkert-viet-nam-song-thanh-cong-solenoid-valveTop bai

 

Art no: 00320878 - Type: 6407 - Van điện từ - Burkert Việt Nam - Song Thành Công - Solenoid Valve

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Monas Pump Vietnam

Model: BEARING HOUSING (CAST IRON)

Monas Pump Vietnam

Model: DISTANCE SLEEVE

Monas Pump Vietnam

Model: BEARING COVER

Monas Pump Vietnam

Model: Ball bearing

Monas Pump Vietnam

Model: Spacer ring

Monas Pump Vietnam

Model: Oil Seal (PN 0030)

Monas Pump Vietnam

Model: Snap ring (PN 0035)

Monas Pump Vietnam

Model: Oil seal (PN 0041)

Monas Pump Vietnam

Model: Grease cover

Monas Pump Vietnam

Model: Snap ring (PN 0315)

Monas Pump Vietnam

Model: O-ring (PN0320)

Monas Pump Vietnam

Model: Drive sharft

Monas Pump Vietnam

Model: Key

Monas Pump Vietnam

Model: Coupling rod

Monas Pump Vietnam

Model: Rotor (SS304+HCr)

Monas Pump Vietnam

Model: End stub (SS304)

Monas Pump Vietnam

Model: Pump housing (SS304)

Monas Pump Vietnam

Model: Stator NBR

Monas Pump Vietnam

Model: Stay bolt

Monas Pump Vietnam

Model: Circlip

Monas Pump Vietnam

Model: Joint pin

Monas Pump Vietnam

Model: Joint sleeve

Monas Pump Vietnam

Model: Clamp ring

Monas Pump Vietnam

Model: Stuffing box

Monas Pump Vietnam

Model: Mechanical seal

Monas Pump Vietnam

Model: Flinger

Monas Pump Vietnam

Model: O-Ring (PN 8015)

Monas Pump Vietnam

Model: O-Ring (PN 8060)

Monas Pump Vietnam

Model: Pin joint seal

Balluff Vietnam

BES00YT

BES 516-370-E5-C-S4

Balluff Vietnam

BES05EU

BES M18MI-PSC12B-S04G

Balluff Vietnam

BES01C7

BES 516-325-G-S4-C

Balluff Vietnam

BAW003F

BAW Z01AC-UAD50B-DP05-K

Balluff Vietnam

BAM014M

BTL5-P-3800-2

Balluff Vietnam

BMF003Y

BMF 303K-PS-C-2A-PU-05

Balluff Vietnam

BTL2CLP

BTL7-S514-M0150-P-KA05

AC&T System Viet Nam

Model: ETOS-50NX-S11

RS232C  1Port + RS422/RS485  1Port Ethernet

AC&T System Viet Nam

Model: ETOS-50SX-E10

10/100Base-T(X) 1Port + RS232C  1Port Ethernet

AC&T System Viet Nam

Model: ETOS-50SX-E01

10/100Base-T(X) 1Port + RS422/RS485  1Port Ethernet

AC&T System Viet Nam

Model: ETOS-100XP-E22

Industrial Network Controller

AC&T System Viet Nam

Model: ETOS-50NX-S11

RS232C 1 Port + RS422/RS485 1 Port

 

Bot bai