AWK-1137C-EU-AWK -1137C-bo-thu-song-khong-day-dual-industrial-wireless-moxa-viet-nam-song-thanh-cong-viet-nam-Wireless -AP-bridge-client--Industrial -802.11-a-b-g-n-wireless-clientthong tin lien he ThienSTC 2

AWK-1137C-EU - Wireless AP/bridge/client - Bộ thu phát sóng không dây - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Oxygen Sensor - GPR-12-100-MH

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - GPR-12-2000 MS

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - GPR-12-2000 MSH

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - GPR-12-333

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - GPR-12-333 DC

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor -GPR-12-333-H

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - GPR-12-333-M

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - GPR-12-333-MH

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - GPR-12-54

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - GPR-13-2000 UHP

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - GPR-13-2000 UHP-H

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Carbon Dioxide Detector Assy - OSV-42-1

Advanced Instrument Inc Viet Nam

H2S sensor - OSV-72-7H

Advanced Instrument Inc Viet Nam

H2S sensor - OSV-72-7HH

Advanced Instrument Inc Viet Nam

H2S sensor - OSV-72-7H-LD

Advanced Instrument Inc Viet Nam

H2S sensor - OSV-72-7HH-LD

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Sensor Hydrogen Sulfide BE - OSV-72-BE

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Sensor Hydrogen Sulfide BE - OSV-72-BE-LD

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Sensor Hydrogen Sulfide - OSV-72-BH-7M

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Sensor Hydrogen Sulfide BH Liquid Drain - OSV-72-BH-LD

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - XLT-11-24

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - XLT-11-24-2

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - XLT-11-24-4

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - XLT-11-24-LD

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - XLT-11-24-RT

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - XLT-11-24-RTS

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - XLT-11-32-4

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - XLT-11-32-RT

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - XLT-12-100-4

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - XLT-12-100-M

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - XLT-12-333

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - XLT-12-333-H

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - XLT-12-333-LD

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - XXLT-12-333-LD-H2S

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - XLT-12-333-M

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Housing Assembly - A-1004-2

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Flow Housing Assy Delrin - A-2221-KAI

Advanced Instrument Inc Viet Nam

 

 

 

 

thong tin lien he ThienSTC