AWK-3131A-bo-chuyen-doi-tin-hieu-moxa-viet-nam-song-thanh-cong-dai-dienTop bai

 

AWK-3131A - Bộ chuyển đổi tín hiệu - Moxa Việt Nam - Song Thành Công đại diện

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
MOOG G772K241A
Servo valve S38FOFA4VJ4R
(381A7058P006 /312A6077P006)
MOOG G772K240A
Servo valve ; S38FOFA4VH4R
(312A6077P003)
SICK Vietnam Code: 1040571
Description:  MSC800-0000
EBRO Vietnam Code: BK1120
Description: EtherCAT Bus Coupler
Dixon Valve Vietnam P/N: DDC400SSFL
164mm 316SS Dry Dis Cplr x 4" 150# Flg, FKM Seals
Dixon Valve Vietnam P/N: DDA400SSFL
164mm 316SS Dry Dis Adptr x 4" 150# Flg, FKM Seal
Laurels  Vietnam Model: L80000FR  + CASE1
Universal Dual-Channel Pulse Input Counter
Laurels  Vietnam Model: L50000FR + CASE1
Universal Dual-Channel Pulse Input Counter
MOXA Vietnam Model: EDS-408A
Entry-level managed Ethernet switch with 8 10/100BaseT(X) ports, -10 to 60°C operating temperature
MOXA Vietnam Model: AWK-1137C-EU
802.11n Wireless Client, EU band, 0 to 60°C
MOXA Vietnam Model: OnCell G3470A-LTE-EU
4 port, 2G/3G/4G industrial LTE Ethernet IP gateway, -30 to 55°C
MOXA Vietnam Model: OnCell G3150A-LTE-EU
1 port Industrial LTE Cellular Gateway, B1/B3/B7/B8/B20, RS-232/422/485, 0 to 55°C
Core Insight Vietnam Model: 310S Bench-Top Cooling System
Bench-Top Ionizing Blower ; Steady-State DC Ion Emission
BTL5-S174-M0245-S-SA346-K30 Magnetostrictive Sensors
Emerson/Rosemout Model : 3051S2TG3A2E11A1AD1E5Q4Q8QT
Vietnam Transmitter
Emerson/Rosemout Model : 3144PD1A1E5M5C4Q4
Vietnam Transmitter
Emerson/Rosemout Correct Model : 3051TG3A2B21BE5M5Q4HR5
Vietnam (3051TG3A2B21BE5M5Q4) Transmitter
Emerson/Rosemout Model : 3051S2CD2A2B12A1BD1E5M5Q4Q8
Vietnam 1199WDAB4AFFW72DA00+1199MDE53AFFWG2DA00
  Transmitter
E+H Vietnam Code: PMC51-AA12QA1FGBMZJB
Description: Process pressure measurement
ADFweb Vietnam Code: HD67029-B2-485-20
Description : Converter
ADFweb Vietnam Code: APW160
Description : power supply

 

Bot bai