Hãng sản xuất

Danh mục sản phẩm

Lượt truy cập

Đang online 6
Lượt truy cập 3407021

Babel Buster BB2-7010 - Bộ chuyển đổi giao thức BACnet sang Modbus - Control Solutions Minnesota Việt Nam - Song Thành Công - BACnet Modbus Network

babel-buster-bb2-7010-bọ-chuyẻn-dỏi-giao-thúc-bacnet-sang-modbus-control-solutions-minnesota-viẹt-nam-song-thành-cong-bacnet-modbus-network.png

Liên hệ tư vấn

Mr Thiên

thien@songthanhcong.com

0928.197.780

live:phucthien_2

Babel Buster BB2-7010 - Bộ chuyển đổi giao thức BACnet sang Modbus - Control Solutions Minnesota Việt Nam - Song Thành Công - BACnet Modbus Network

 
Babel-Buster-2-BB2-7010-bo-chuyen-doi-giao-thuc-bacnet-sang-modbus-Control-Solutions-minnesota-viet-nam-song-thanh-cong-Bacnet-Modbus-NetworkTop bai

Babel Buster BB2-7010 – Bộ chuyển đổi giao thức BACnet sang Modbus – Control Solutions Minnesota Việt Nam – Song Thành Công – BACnet Modbus Network

 
Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
BEXCS11005DPFDC024EMSVX/Y E2S Viet Nam
BEXCS11005DPFDC048EMSVX/Y E2S Viet Nam
BEXCTS11005DPFAC115EMSVX/Y E2S Viet Nam
BEXCTS11005DPFAC230EMSVX/Y E2S Viet Nam
BEXCTS11005DPFDC024EMSVX/Y E2S Viet Nam
BEXCS11005DPRAC115EMSVX/Y E2S Viet Nam
BEXCS11005DPRAC230EMSVX/Y E2S Viet Nam
BEXCS11005DPRDC012EMSVX/Y E2S Viet Nam
BEXCS11005DPRDC024EMSVX/Y E2S Viet Nam
BEXCTS11005DPRAC230EMSVX/Y E2S Viet Nam
EDS-P206A-4PoE-SS-SC MOXA Viet Nam
EDS-P206A-4PoE-SS-SC-T MOXA Viet Nam
EDS-P206A-4PoE-T MOXA Viet Nam
EDS-210A-1GSFP-1SFP MOXA Viet Nam
EDS-210A-1GSFP-1SFP-T MOXA Viet Nam
EDS-210A-1GTX-1GSFP-4SFP MOXA Viet Nam
EDS-210A-1GTX-1GSFP-4SFP-T MOXA Viet Nam
EDS-205A MOXA Viet Nam
EDS-205A-M-SC MOXA Viet Nam
EDS-205A-M-SC-T MOXA Viet Nam
HL 8844, INPUT 440/220 VAC 50/60HZ OUTPUT 190/90 VDC MAX 8A GREAT-TECH Viet Nam
L 8844, INPUT 440/240 VAC 50/60HZ OUTPUT 190/90 VDC MAX 3A GREAT-TECH Viet Nam
C 8844, INPUT 440/220 VAC 50/60HZ OUTPUT 190/90 VDC MAX 3A GREAT-TECH Viet Nam
L 8888, INPUT 220/110 VAC OUTPUT 190/90 VDC GREAT-TECH Viet Nam
HL 8888, INPUT 240/120 VAC 50/60HZ OUTPUT 190/90 VDC MAX 555 VAC 50/60HZ 5A GREAT-TECH Viet Nam
R-FS4TZV075, 492011 M12,4 WIRES HTM Sensors Viet Nam
FCM1-1805P-ARU4, 10-30 VDC HTM Sensors Viet Nam
CB-CBM-63BD-400, 2.5″ 400 BAR/PSI 1/4 PF HYAIR Viet Nam
YW-EQ24V IDEC Viet Nam
XB7-EA-2P , XB7EA2P IDEC Viet Nam
XB7-EVO-MP , XB7EV04MP IDEC Viet Nam
DSEI 2×61-12B, 449229 1018A IXYS Viet Nam
IXFN 38N 100Q2, 449229 1006A IXYS Viet Nam
FCD-8(10K-1 1/2) KITZ Viet Nam
FCD-8(10K-3/4) KITZ Viet Nam
FCD-8(10K-1) KITZ Viet Nam
 
Bot bai

Bài viết liên quan