BExBG05DPDC024AS1A1R-R-den-bao-dong-chay-no-e2s-viet-nam-song-thanh-cong-dai-dien-Explosion-Proof-Xenon-Beacon-5-JouleTop bai

 

BExBG05DPDC024AS1A1R/R - Đèn báo động chống cháy nổ - E2S Việt Nam - Song Thành Công đại diện - Explosion Proof Xenon Beacon 5 Joule

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
Oriental Motor Model : 0IK3GN-D
Vietnam Motor
Oriental Motor Model : BXM6200M-GFS
Vietnam Motor
Oriental Motor Model : GFS6G10
Vietnam Gear head
Oriental Motor Model : BXSD200-C
Vietnam Controller
SKF Model : TIH-030M/230V
Vietnam Induction heater
FERRAZ/Mersen Model : FR22GG69V63
Vietnam Fuse 690V,63A ; MOQ 10pcs
FERRAZ/Mersen Model : FR22GG50V125
Vietnam Fuse 690V,125A; MOQ 10pcs
FERRAZ/Mersen Model : FR14GG69V10
Vietnam Fuse 690V,10A
FERRAZ/Mersen Model : FR27UQ69V160T
Vietnam Fuse 690V,160A
FERRAZ/Mersen Model : NH2GG69V315
Vietnam Fuse 690V ,315A
MOOG Vietnam Code: G761-3005B
Description: Valve
DOLD Vietnam Art No: 0048057
IL9079.12/003 3AC400V 0,55-1,05UN Switches Unlimited
DOLD Vietnam Art No: 0048057
IL9079.12/003 3AC400V 0,55-1,05UN Switches Unlimited
YOKOGAWA Model: EJA438E-JASCC-917DB-WA13C1SW00-AA25
Vietnam PRESSURE TRANSMITTER ; Note : conf dãy đo khi order
YOKOGAWA Model :  EJA110E-JLS4G-717DD/FS1
Vietnam PRESSURE TRANSMITTER ; Note : conf dãy đo khi order
YOKOGAWA Model :  EJA120E-JES4G-717DD-FS1
Vietnam PRESSURE TRANSMITTER ; Note : conf dãy đo khi order
YOKOGAWA Model: EJA438E-JASCC-917DB-WA13C1SW00-AA25
Vietnam PRESSURE TRANSMITTER
YOKOGAWA Model :  EJA110E-JLS4G-717DD/FS1
Vietnam PRESSURE TRANSMITTER ;
YOKOGAWA Model :  EJA120E-JES4G-717DD-FS1
Vietnam PRESSURE TRANSMITTER
EGE Elektronik ID No: P11401
Type: SZAb 400 Ex-GA Flow controller
(P11257  SZA 400 GA-EX  is an old type. Replacement type is SZAb 400 Ex-GA, P11401)
Balluff Vietnam BTL00NW
BTL5-E10-M0050-B-DEXA-K10 Magnetostrictive Sensors
Balluff Vietnam BTL0W5Y
BTL5-E10-M0125-B-DEXA-K10 Magnetostrictive Sensors
DOLD Vietnam Art No: 0053805
IL5881.12/100 DC12-280V 5-200K-OHM Insulation monitor

 

Bot bai