BMF0041-BHS004L-bo-hien-thi-ky-thuat-so-Balluff-Song-thanh-cong-viet-nam-pic_products_human-machine-interface_displays.jpg

thong tin lien he ThienSTC 2

 

BMF0041-BHS004L - Bộ hiển thị kĩ thuật số- Balluff - Song Thành Công Việt Nam -human-machine-interface-displays

 

Balluff Vietnam

Replaced by: BES M18MI2-PSC80B-S04G
(BES0496 BES 516-326-G-S4-C)

Balluff Vietnam

Code: BES008M
BES M18MI-PSC80B-S04K

Balluff Vietnam

Code: BCC0318
BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050

Balluff Vietnam

Code: BES02YL
BES M30MI1-POC22B-S04G

Balluff Vietnam

Code: BMF0041
BMF 303K-PS-C-2A-S49-00,2

Balluff Vietnam

Code: BES00P7
BES 516-324-G-E5-C-S49

Balluff Vietnam

Code: BCC0AT9
BCC A333-0000-10-000-61X3A5-000

Balluff Vietnam

Code: BES00L9
BES 516-3023-G-E4-C-PU-02

Balluff Vietnam

Code: BHS004L
BES 516-300-S318-S4-N

Balluff Vietnam

Code: BES005F
BES M12MI-POC20B-S04G

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 2225
Model: ASK 205.3 150/1A 2,5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 2226
Model: ASK 205.3 200/1A 1,5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 2227
Model: ASK 205.3 200/1A 2,5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 2228
Model: ASK 205.3 250/1A 2,5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 2229
Model: ASK 205.3 250/1A 5VA Kl.1

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

B300LDA230B/[Y]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

B400LDA050B/[Y]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

B400LDA115B/[Y]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

B400LDA230B/[Y]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

B100LDA030B/[Y]

Dold Vietnam

Article Number: 0053292
BH5928.47 DC24V 30-300S

Dold Vietnam

Article Number: 0053293
BH5928.47 DC24V 3-30S

Dold Vietnam

Article Number: 0053294
BH5928.47/001 DC24V 1S

Dold Vietnam

Article Number: 0053295
BH5928.47/001 DC24V 3S

Dold Vietnam

Article Number: 0053296
BH5928.47/61 AC/DC24V 0,1-1S

Heidenhain Vietnam

ROD320.002
ID: 254847-05

Heidenhain Vietnam

ROD320.005-2500 
ID: 291843-01

Heidenhain Vietnam

ROD320-2500
ID: 538723-01

Heidenhain Vietnam

ID: 254847-01

Heidenhain Vietnam

ID: 291843-01

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ST031/7E/F375

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ST031/8E/F375

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ST031/16E/F375

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ST031/20E/F375

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ST031/32E/F375

RTK Vietnam

FDIF2L359009
Flat sealing ring

RTK Vietnam

Spare parts for W.Nr.8072021/020
PV6211-K DN32 PN40 kvs6,3
BVKHJNA2DG0H
Parabolic cone group

RTK Vietnam

CVSHJNCO
Spindle sealing Chevron Group

RTK Vietnam

FDIF1I1W9009
Flat sealing ring

RTK Vietnam

Spare parts for W.Nr.8072021/030
and W.Nr.11072544/010
PV6211-K DN32 PN40 kvs15
BVKHKNA1J0AK
Mixing cone-group

RTK Vietnam

CVSHJNCO
Spindle sealing Chevron Group

RTK Vietnam

FDIF1I1W9009
Flat sealing ring

RTK Vietnam

Spare parts for W.Nr.8072021/040
PV6211-K DN20 PN40 kvs0,5
BVKHHNA2QP0C
Parabolic cone group

RTK Vietnam

CVSHHNCO
Spindle sealing Chevron Group

RTK Vietnam

FDIF141I9009
Flat sealing ring B7A by 1.4541

RTK Vietnam

Spare parts for W.Nr.8072021/050
PV6211-K DN20 PN40 kvs1,7
BVKHHNA2CJ0E
Parabolic cone group

RTK Vietnam

CVSHHNCO
Spindle sealing Chevron Group

RTK Vietnam

FDIF141I9009
Flat sealing ring B7A by 1.4541

RTK Vietnam

Spare parts for W.Nr.8072021/060
PV6211-K DN20 PN40 kvs0,5
BVKHHNA2CP0C
Parabolic cone group

RTK Vietnam

CVSHHNCO
Spindle sealing Chevron Group

RTK Vietnam

FDIF141I9009
Flat sealing ring B7A by 1.4541

RTK Vietnam

Spare parts for W.Nr.8072021/070
PV6211-K DN20 PN40 kvs1
BVKHHNA2CK0E
Parabolic cone group

RTK Vietnam

CVSHHNCO
Spindle sealing Chevron Group

RTK Vietnam

FDIF141I9009
Flat sealing ring B7A by 1.4541

RTK Vietnam

Ersatzteile W.Nr.8072021/080
PV6311-K DN65 PN40 kvs19
BVKHLNA2GA0L
Hole cone-group

RTK Vietnam

CVSHNNCO
Spindle sealing Chevron Group

RTK Vietnam

FDIF2L359009
Flat sealing ring 93 x 113 x 2,5 DN 65

RTK Vietnam

Spare parts for W.Nr.8072021/090
PV6211-K DN25 PN40 kvs2,7
BVKHJNA2GG0H
Hole cone-group

RTK Vietnam

CVSHJNCO
Spindle sealing Chevron Group

RTK Vietnam

FDIF1I1W9009
Flat sealing ring 54 x 68 x 2,5 DN25/32

 

thong tin lien he ThienSTC