Mọi thông tin chi tiết tư vấn , giáp đáp về sản phẩm và được hỗ trợ giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Ngọc Thanh Thảo
[Sales Engineer and Marketing Suport]

Email: Thao@stc-vietnam.com

phone: 093 825 9508

Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd. (STC Vietnam)

Head Office: (Address for issue Invoice and Custom Clearance ONLY)
[add] 182/1 Hồ Văn Huê P.9, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

Fi2-M08-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
Fi2-M08-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni3-M08-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni3-M08-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
Fi2-M08-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi2-M08-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi2-M08-ON6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi2-M08-OP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni3-M08-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni3-M08-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni3-M08-ON6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni3-M08-OP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi2-M08-CN6L-Q8 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi2-M08-CP6L-Q8 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni3-M08-CN6L-Q8 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni3-M08-CP6L-Q8 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi2-M12-BP6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI2-M12-BP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
FI2-M12-CD6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI2-M12-CD6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
FI2-M12-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI2-M12-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
FI2-M12-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI2-M12-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi2-M12-CSA3L Elco Holding Vietnam Sensor
Fi2-M12-CSA3L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
FI2-M12-OD6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI2-M12-OD6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi2-M12-OSA3L Elco Holding Vietnam Sensor
Fi2-M12-OSA3L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni4-M12-BP6L Elco Holding Vietnam Sensor
NI4-M12-BP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni4-M12-CD6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni4-M12-CD6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni4-M12-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni4-M12-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni4-M12-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni4-M12-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
NI4-M12-CSA3L Elco Holding Vietnam Sensor
NI4-M12-CSA3L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni4-M12-OD6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni4-M12-OD6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
NI4-M12-OSA3L Elco Holding Vietnam Sensor
NI4-M12-OSA3L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni5-M12-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni5-M12-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni5-M12-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni5-M12-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
FI2-M12E-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI2-M12E-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
FI2-M12E-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI2-M12E-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
FI2-M12E-ON6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI2-M12E-ON6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
FI2-M12E-OP6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI2-M12E-OP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni4-M12E-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni4-M12E-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni4-M12E-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni4-M12E-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni4-M12E-ON6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni4-M12E-ON6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni4-M12E-OP6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni4-M12E-OP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi5-M18-BN6L Elco Holding Vietnam Sensor
Fi5-M18-BN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi5-M18-BP6L Elco Holding Vietnam Sensor
Fi5-M18-BP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi5-M18-CA41L Elco Holding Vietnam Sensor
Fi5-M18-CA41L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi5-M18-CD6L Elco Holding Vietnam Sensor
Fi5-M18-CD6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi5-M18-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
Fi5-M18-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi5-M18-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
Fi5-M18-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor