Mọi thông tin chi tiết tư vấn , giáp đáp về sản phẩm và được hỗ trợ giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Ngọc Thanh Thảo
[Sales Engineer and Marketing Suport]

Email: Thao@stc-vietnam.com

phone: 093 825 9508

Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd. (STC Vietnam)

Head Office: (Address for issue Invoice and Custom Clearance ONLY)
[add] 182/1 Hồ Văn Huê P.9, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

280 470 55 LED Obstruction light BM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
280 470 68 LED Obstruction light BM 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
280 480 68 LED Obstruction light BM 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
280 520 68 LED Rotating Beacon BM 115-230VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
281 410 55 LED Obstruction light BM 12-50VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
281 410 68 LED Obstruction light BM 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
281 470 55 LED Obstruction light BM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
281 470 68 LED Obstruction light BM 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
281 480 68 LED Obstruction light BM 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
338 223 05 Buzzer EM Contin. tone 24VAC WERMA Vietnam STC Vietnam
338 223 28 Buzzer EM Contin. tone 230VAC WERMA Vietnam STC Vietnam
338 234 28 Buzzer EM Contin. tone 230VAC WERMA Vietnam STC Vietnam
338 273 28 Buzzer EM Contin. tone 230VAC WERMA Vietnam STC Vietnam
338 323 28 Buzzer EM Contin. tone 230VAC WERMA Vietnam STC Vietnam
338 334 05 Buzzer EM Contin. tone 24VAC WERMA Vietnam STC Vietnam
338 373 28 Buzzer EM Contin. tone 230VAC WERMA Vietnam STC Vietnam
338 374 28 Buzzer EM Contin. tone 230VAC WERMA Vietnam STC Vietnam
382 013 53 Buzzer EM Contin. tone 6VDC SR WERMA Vietnam STC Vietnam
382 013 54 Buzzer EM Contin. tone 12VDC SR WERMA Vietnam STC Vietnam
382 013 55 Buzzer EM Contin. tone 24VDC SR WERMA Vietnam STC Vietnam
382 013 63 Buzzer EM Contin. tone 6VAC SR WERMA Vietnam STC Vietnam
382 013 64 Buzzer EM Contin. tone 12VAC SR WERMA Vietnam STC Vietnam
382 013 65 Buzzer EM Contin. tone 24VAC SR WERMA Vietnam STC Vietnam
382 013 66 Buzzer EM Contin. tone 42VAC SR WERMA Vietnam STC Vietnam
382 013 67 Buzzer EM Contin. tone 115VAC SR WERMA Vietnam STC Vietnam
382 013 68 Buzzer EM Contin. tone 230VAC SR WERMA Vietnam STC Vietnam
420 110 54 LED Buzzer BM Contin. tone 12VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
420 110 67 LED Buzzer BM Contin/pulse 115VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
420 110 68 LED Buzzer BM Contin/pulse 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
420 110 75 LED Buzzer BM Contin/pulse 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
420 120 75 LED Multi-tne S. BM 8 tne 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
420 310 54 LED Buzzer BM Contin. tone 12VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
420 310 67 LED Buzzer BM Contin/pulse 115VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
420 310 68 LED Buzzer BM Contin/pulse 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
420 310 75 LED Buzzer BM Contin/pulse 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
420 320 75 LED Multi-tne S. BM 8 tone 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
421 110 67 Buzzer/Flash BM Contin/pulse 115VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
421 110 68 Buzzer/Flash BM Contin/pulse 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
421 110 75 Buzzer/Flash BM Contin/pulse 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
421 120 75 Flash/Sounder BM 8 tone 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
421 310 67 Buzzer/Flash BM Contin/pulse 115VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
421 310 68 Buzzer/Flash BM Contin/pulse 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
421 310 75 Buzzer/Flash BM Contin/pulse 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
421 320 75 Flash/Sounder BM 8 tne 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
421 410 68 Buzzer/Flash BM Contin/pulse 230VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
421 520 75 Flash/Sounder BM 8 tne 24VAC/DC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
422 110 54 LED Buzzer WM Contin. tone 12VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
422 110 67 LED Buzzer WM Contin/pulse 115VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
422 110 68 LED Buzzer WM Contin/pulse 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
422 110 75 LED Buzzer WM Contin/pulse 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
422 120 75 LED Multi-tone S. WM 8 tone 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
422 210 75 LED Buzzer WM Contin/pulse 24VAC/DC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
422 310 54 LED Buzzer WM Contin. tone 12VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
422 310 67 LED Buzzer WM Contin/pulse 115VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
422 310 68 LED Buzzer WM Contin/pulse 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
422 310 75 LED Buzzer WM Contin/pulse 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
422 320 75 LED Multi-tne S. WM 8 tne 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
423 110 67 Buzzer/Flash WM Contin/pulse 115VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
423 110 68 Buzzer/Flash WM Contin/pulse 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
423 110 75 Buzzer/Flash WM Contin/pulse 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
423 120 75 Flash/Sounder WM 8 tne 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
423 310 67 Buzzer/Flash WM Contin/pulse 115VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
423 310 68 Buzzer/Flash WM Contin/pulse 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
423 310 75 Buzzer/Flash WM Contin/pulse 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
423 320 75 Flash/Sounder WM 8 tne 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
424 120 67 LED Horn WM Contin. tone 115VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
424 120 68 LED Horn WM Contin. tone 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
424 120 75 LED Horn WM Contin. tone 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
424 320 67 LED Horn WM Contin. tone 115VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
424 320 68 LED Horn WM Contin. tone 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
424 320 75 LED Horn WM Contin. tone 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
425 120 67 Horn/Flash Comb. WM Contin. tone 115VAC WERMA Vietnam STC Vietnam
425 120 68 Horn/Flash Comb. WM Contin. tone 230VAC WERMA Vietnam STC Vietnam
425 120 75 Horn/Flash Comb. WM Contin. tone 24VAC/D WERMA Vietnam STC Vietnam
425 320 67 Horn/Flash Comb. WM Contin. tone 115VAC WERMA Vietnam STC Vietnam
425 320 68 Horn/Flash Comb. WM Contin. tone 230VAC WERMA Vietnam STC Vietnam
425 320 75 Horn/Flash Comb. WM Contin. tone 24VAC/D WERMA Vietnam STC Vietnam
430 100 60 LED Siren BM 32 tne 115-230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
430 100 70 LED Siren BM 32 tne 10-48VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
430 100 75 LED Siren BM 32 tne 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
430 200 60 LED Siren BM 32 tne 115-230VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
430 200 70 LED Siren BM 32 tne 10-48VAC/DC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
430 200 75 LED Siren BM 32 tne 24VAC/DC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
430 300 60 LED Siren BM 32 tne 115-230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
430 300 70 LED Siren BM 32 tne 10-48VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
430 300 75 LED Siren BM 32 tne 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
430 400 60 LED Siren BM 32 tne 115-230VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
430 400 70 LED Siren BM 32 tne 10-48VAC/DC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
430 400 75 LED Siren BM 32 tne 24VAC/DC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
430 500 60 LED Siren BM 32 tne 115-230VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
430 500 70 LED Siren BM 32 tne 10-48VAC/DC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
430 500 75 LED Siren BM 32 tne 24VAC/DC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
431 100 60 LED Siren BM 32 tne 115-230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
431 100 70 LED Siren BM 32 tne 10-48VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
431 100 75 LED Siren BM 32 tne 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
431 110 60 LED Siren BM 32 tne 115-230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
431 110 70 LED Siren BM 32 tne 10-48VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
431 110 75 LED Siren BM 32 tne 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
431 200 60 LED Siren BM 32 tne 115-230VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
431 200 70 LED Siren BM 32 tne 10-48VAC/DC GN WERMA Vietnam STC Vietnam