VMR60 VML60 - 6 bar solenoid valves
- Slow opening  - Fast closing
VML0-60
VML1-60
VML2-60
VML3-60
VML35-60
VML4-60
VML6-60
VML4-60 F
VML6-60 F
VML7-60
VML8-60
VML9-60
VML93-60
VML95-60
VMH Hydraulic shut-off valves VMH7
VMH8
VMH9
VMH93
VMH95
VMH98
VMH93.U
VMH95.U
VMH98.U
VMH910.U
VMH912.U
VMH7.J
VMH8.J
VMH9.J
VMH93.J
VMH95.J
VMH98.J
VMH93.UJ
VMH95.UJ
VMH98.UJ
VMH910.UJ
VMH912.UJ
VRA Fast opening Fast closing VRA0-2 
VRA1-2 
VRA35-2
VRA4-2
VRA6-2
VRA7-2 T
VRA4-2 F
VRA6-2 F
VRA7-2
VRA8-2
VRA2-2 VRA3-2
VRA3-2
VLA Slow opening Fast closing VLA0-2 
VLA1-2 VLA2-2
VLA3-2
VLA35-2
VLA4-2
VLA6-2
VLA7-2 T
VLA4-2 F
VLA6-2 F
VLA7-2
VLA8-2
VLA2-2
VTA Slow opening Slow closing VTA0-2 
VTA1-2 
VTA2-2 
VTA3-2 
VTA35-2 
VTA4-2 
VTA6-2 
VTA7-2 T 
VTA4-2 F 
VTA6-2 F 
VTA7-2 
VTA8-2