DZ210 - Bộ theo dõi hướng quay - Electro-sensors - Song Thành Công Việt Namthong tin lien he ThienSTC 2

DZ210 - Bộ theo dõi hướng quay - Electro-sensors - Song Thành Công Việt Nam

 

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 7031
Model: ASK 31.3 600/5A 2,5VA Kl.0,5

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 7032
Model: ASK 31.3 600/5A 5VA Kl.0,5

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 7033
Model: ASK 31.3 600/5A 10VA Kl.0,5

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 7035
Model: ASK 31.3 750/5A 2,5VA Kl.0,5

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 7036
Model: ASK 31.3 750/5A 5VA Kl.0,5

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

D112DC024[X]-UL

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

D112DC048[X]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

D112DC048[X]-UL

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ALERTALARMVAR1-[X]=G

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ALERTALARMVAR1-[X]=R

Dold Vietnam

Article Number: 0053527
BH9253.11 AC/DC24V 4A 1S

Dold Vietnam

Article Number: 0053528
BH9253.11 AC/DC24V 4A 20MS

Dold Vietnam

Article Number: 0053529
BH9253.11 AC220-240V 12A 100MS

Dold Vietnam

Article Number: 0053530
BH9253.11 AC220-240V 20A 100MS

Dold Vietnam

Article Number: 0053531
BH9253.11 AC220-240V 4A 100MS

Heidenhain Vietnam

ID: 317393-05

Heidenhain Vietnam

ID: 385480-55

Heidenhain Vietnam

ID: 272371-40

Heidenhain Vietnam

ID: 515385-01

Heidenhain Vietnam

ID: 655251-52

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

WS1/20ZM

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

WS1/32ZM

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ST31/4ZM

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ST31/6ZM

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ST31/7ZM

Ebm-Papst Vietnam

Model: W4S200-HK04-01

Fuji Vietnam

Model: AR22A5N-AAAAB

Fuji Vietnam

Model: AR22A5N-A0A0B

FineTek Vietnam

Model: SE3800BCRG 220VAC

Novotechnik Vietnam

Part No.: 025330
Type: TLH-0750

Novotechnik Vietnam

Part No.: 025340
Type: TLH-1000

Novotechnik Vietnam

Part No.: 025360
Type: TLH-1500

Releco Comat Vietnam

Model: C10-A10BX/UC24V  R
Relay C10-A10BX/UC24V  R

Releco Comat Vietnam

Model: S10  R
Socket S10  R

Allen Bradley Vietnam

Model: 1746-P7

Nemicon Vietnam

Model: NOC-HP2048-2MHT

Nemicon Highcopy Vietnam

Model: NOC-HP2048-2MHT

Nemicon Vietnam

Model: OSS-006-2HC

Pepperl+Fuchs Vietnam

Model: NEB6-12GM50-E2-V1
Inductive sensor

Tokyo Sensor Vietnam

Model: T01BL1 T/L=100mm
(T01BL1 T/L = 100mm) Tape Switch/ TAPE SENSOR
L/W = 500 mm  2 – wire type; (Replace for LS-023 (100mm))

Tokyo Sensor Vietnam

Model: T01BL1 T/L=200mm
(T01BL1 T/L = 200mm) Tape Switch/TAPE SENSOR
L/W = 500 mm,   2 – wire type; (Replace for LS-023 (200mm))

Tokyo Sensor Vietnam

Model: AC-175 T/L = 1000mm
Almminum chanel/ TAPE SENSOR TRAY

Sick Vietnam

Code: 6025895
DOL-0804-G05MC

Sick Vietnam

Code: 1052439
GTB6-N4211

Sick Vietnam

Code: 1052438
GTB6-P4211

Festo Vietnam

Art No.: 369197
DNC-50-...PPV-A

Festo Vietnam

Art No.: 369198
DNC-63-...PPV-A

Festo Vietnam

Art No.: 369199
DNC-80-...PPV-A

Festo Vietnam

Art No.: 369200
DNC-100-...PPV-A

Festo Vietnam

Art No.: 369201
DNC-125-...PPV-A

 

thong tin lien he ThienSTC