Mod7_Tjacket

thong tin lien he ThienSTC 2

 

E2MLF2L00 , 52-2020-0-0-0 , 490A-6 , 4150130-HTCB08 - Modline 7 - Nhiệt kế- Pyrometer - Ircon Fluke - Song Thành Công Việt Nam

 

Mô hình / Phản ứng phổ

Phạm vi nhiệt độ

Độ phân giải quang học

Các ứng dụng

Modline 74

-40 ° C-800 ° C 

70:01:00

Nhựa dày, thực phẩm, thảm, giấy tráng & thermoforming

8 - 14 µm

40 ° F-1472 ° F

Modline 75

250 ° C-2250 ° C 

70:01:00

Lò nung chịu lửa, làm cứng và hàn

3,9 µm

482 ° F-4082 ° F

Modline 77

250 ° C-2250 ° C 

70:01:00

Nhiệt độ bề mặt kính, kính tempering & kính nổi, gốm sứ

5,0 µm

482 ° F-4082 ° F

Modline 78

300 ° C-900 ° C 

100:01:00

Kính siêu mỏng

7,9 µm

572 ° F-1652 ° F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ircon Vietnam

Replaced by: E2MLF2L00

Modline 52-2020-0-0-0

Series 52, Brightness, 0.85 - 1.1 Micron

Temperature Range: 600-2000C   (1112-3632F); Optical Resolution: D/200

Sight Type: Visual through the lens sight

Dirty Window Detector Option: DWD Not Installed

Calibration Transfer Standard Option : Option not selected; Lens Type (must be selected at time of order)

Model: 490A-6

Differential Pressure Manometer

Item no: 4150130

Code: HTCB08

High-temp (200°C) 12 conductor cable with connector, 8m (26 ft.)

Item no: 4150215

Code: LTCB08

Low-Temp (85°C) 12 conductor cable with connector, 8m (26ft.)

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 93212
Model: ASR 21.5 60/1A 1,5VA Kl.0,5

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 93213
Model: ASR 21.5 75/1A 1,5VA Kl.0,5

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 93214
Model: ASR 21.5 80/1A 1,5VA Kl.0,5

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 93215
Model: ASR 21.5 100/1A 1,5VA Kl.0,5

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 93216
Model: ASR 21.5 100/1A 2,5VA Kl.0,5

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BEXVAR6-[Y]=M

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BEXVAR6-[Y]=R

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BEXVAR6-[Y]=Y

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BEXCP3A-BG-ST[F][L][X]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BEXCP3B-BG-[T][F][L][X][E][S]

Hans-schmidt Vietnam

HTGA-10N

Hans-schmidt Vietnam

HT-DC-6.5

Hans-schmidt Vietnam

HT-DC-6.5SUS

Hans-schmidt Vietnam

HT-DC-4

Hans-schmidt Vietnam

HT-DC-13

Dold Vietnam

Article Number: 0052897
BD5987.02/61 AC50/60HZ 127V

Dold Vietnam

Article Number: 0052898
BD5987.02/61 AC50/60HZ 230V

Dold Vietnam

Article Number: 0052899
BD5987.03/001 AC50/60HZ 110V

Dold Vietnam

Article Number: 0052900
BD5987.03/001 AC50/60HZ 127V

Dold Vietnam

Article Number: 0052901
BD5987.03/001 AC50/60HZ 230V

Heidenhain Vietnam

LC 192F 840 5.0 Fanuc01 50 DI 52S12 .. 0.00 0D 01 ..
ID: 387089-07 

Heidenhain Vietnam

LC 192F 940 5.0 Fanuc01 50 DI 52S12 .. 0.00 0D 01 ..
ID: 387089-08 

Heidenhain Vietnam

LC 192F 1040 5.0 Fanuc01 50 DI 52S12 .. 0.00 0D 01 ..
ID: 387089-09 

Heidenhain Vietnam

LC 192F 1140 5.0 Fanuc01 50 DI 52S12 .. 0.00 0D 01 ..
ID: 387089-10 

Heidenhain Vietnam

LC 192F 1240 5.0 Fanuc01 50 DI 52S12 .. 0.00 0D 01 ..
ID: 387089-11 

Micro Process Controls Vietnam

Glyxerin Filled Pressure Gauge 
Model: 63S-GF-S66-DB-14N
Dial: 63mm
Range: 0-14 kg/cm2 or 0-200 psi    Dual Scale
Mounting: bottom
Connection : ¼ NPT
Case Material: SS304
Drawing No. : MPC/Pitesco/0049

Micro Process Controls Vietnam

Glyxerin Filled Pressure Gauge 
Model: 100S-GF-S66-DB-12N
Dial: 100 mm
Range: -1-5 bar
Mounting: bottom
Connection : ½ NPT
Case Material: SS304
Drawing No. : MPC/Pitesco/0054

Micro Process Controls Vietnam

Glyxerin Filled Pressure Gauge 
Model: 100S-GF-S66-DB-12N
Dial: 100 mm
Range: 0-160 bar Or 0-2300 lbs/in2
Mounting: bottom
Connection : ½ NPT
Case Material: SS304
Drawing No. : MPC/Pitesco/0054

Micro Process Controls Vietnam

Glyxerin Filled Pressure Gauge 
Model: 63S-GF-S66-BCDM-14N
Dial: 63 mm
Range: 0-400 bar Or 0-5800 lbs/in2
Mounting: back connection
Connection : ¼  NPT
Case Material: SS304
Drawing No. : MPC/Pitesco/0050

Micro Process Controls Vietnam

Glyxerin Filled Pressure Gauge 
Model: 100S-GF-S66-DB-14N
Dial: 100mm
Range: 0-100 bar
Mounting: bottom
Connection : ¼  NPT
Case Material: SS304
Drawing No. : MPC/Pitesco/0053

Micro Process Controls Vietnam

Weather Proof Gauges 
Model: 100S-CC-S66-DB-14N
Dial: 100 mm
Range: 0-100 mbar Or 0-1000mH20
Mounting: bottom
Connection : ¼  NPT
Case Material: SS304
Drawing No. : MPC/Pitesco/0051

Micro Process Controls Vietnam

Glyxerin Filled Pressure Gauge 
Model: 100S-GF-S66-DB-12N
Dial: 100 mm
Range: 0-6 bar
Mounting: bottom
Connection : ¼  NPT
Case Material: SS304
Drawing No. : MPC/Pitesco/0053

Nesstech Vietnam

FLANGE THERMOWELL (Drilled barstock)
O.D. : φ 15mm
I.D. : φ 9mm
Length: 275mm
Connection size: 2"DIN300#RF
Material: 316SS
Inner thread: 1/2"NPT

Parker Vietnam

Fluid level Temperature Gauges 127mm
Part no: 196-2757

Parker Vietnam

Fluid level Temperature Gauges 254 mm
Part no: 196-2793

Nesstech Vietnam

Pressure Gauge
Model: AD.D.2.2NM.0-5000psi.RH.RX
- Mounting: Direct Bottom(M)
- Range: 0-5000 psi
- Diameter of gauge: 63mm
- Connection: 1/4"NPT
- Element: 316LSS
- Case: 304SS
- Accuracy: ±1.6%F.S
(Accuracy: +/- 1%)
(Accuracy ±1% is not possible in 63mm dial)

Nesstech Vietnam

Pressure Gauge
Model: AD.D.2.2NM.0-5000psi.RH.RX
- Mounting: Direct Bottom(M)
- Range: 0-5000 psi
- Diameter of gauge: 63mm
- Connection: 1/4"NPT
- Element: 316LSS
- Case: 304SS
- Accuracy: ±1.6%F.S
(Accuracy: +/- 1%)
(Accuracy ±1% is not possible in 63mm dial, Khi order confirm với Mr Sáng mặt đồng hồ)

Nesstech Vietnam

Pressure Gauge
Model: AD.D.2.2NM.0-10000psi.RH.RX
- Mounting: Direct Bottom(M)
- Range: 0-10000psi
- Diameter of gauge: 63mm
- Connection: 1/4"NPT
- Element: 316LSS
- Case: 304SS
- Accuracy: ±1.6%F.S
(Accuracy: +/- 1%)
(Accuracy ±1% is not possible in 63mm dial)

Nesstech Vietnam

FLANGE THERMOWELL (Drilled barstock)
O.D. : φ 15mm
I.D. : φ 9mm
Length: 275mm
Connection size: 2"DIN300#RF
Material: 316SS
Inner thread: 1/2"NPT

Pilz Vietnam

SafetyBUS 
Model: PSS SB 3006-3 DP-S
Code: 301600

Pilz Vietnam

SafetyBUS 
Model: PSSu H SB
Code: 312010
(Model: PSSU H SB)

Pilz Vietnam

SafetyBUS 
Model: PSSu E F PS
Code: 312190
(Model: PSSU E F PS)

Pilz Vietnam

SafetyBUS 
Model: PSSu E F 2DO 2
Code: 312215
(Model: PSSU E F 2D0 2)

Pilz Vietnam

SafetyBUS 
Model: PSSu E F 4DI
Code: 312200
(Model: PSSU E F 4DI)

Pilz Vietnam

SafetyBUS 
Model: PSSu E F PS-P-T
Code: 314185
(Model: PSSU E F PS-P-T)

Pilz Vietnam

Cable conection computer with CPU
Model: PSS Conv USB / RS 485
Code: 305161
(Model: PSS CONV USB/485)

Pilz Vietnam

Software Basic Licence PSS Win pro full
Code: 301288B

Pilz Vietnam

SafetyBUS 
Model: PSS ZKL 3006-3
Code: 300914

Pilz Vietnam

SafetyBUS
Model: PSS SB SUB-D4
Code: 311040
Conector Plug for SafetyBus between
PSS SB 3006-3 DP-S and PSSU H SB

Pilz Vietnam

Buscable 
Model: PSS SB BUSCABLE0
Code: 311070
(Model: PSS SB)
SafeBus Network Cable

 

 

 

thong tin lien he ThienSTC