EAC encoder.png

thong tin lien he ThienSTC 2

 

EAC50,EAC58-EU,EAC58-EA,EAC58-DP,EAC58DP-EU - Encoder - Bộ mã hóa đơn lẻ - Elco Holding - Song Thành Công Việt Nam

 

 

Elco Holding Vietnam

Model: EI40A6-H6AR-1024

Elco Holding Vietnam

Model: Fi2-G08-ON6L

Elco Holding Vietnam

Model: HV115A11-H6PR-1024

Elco Holding Vietnam

Model: HV115A11-H6PR-1024+950

Elco Holding Vietnam

Model: FI5-Q18-ON6L 4M

Elco Holding Vietnam

Model: EB50P8-L5PR-2048.6L6200

Elco Holding Vietnam

Model: EI40A6-H6AR-1024

Elco Holding Vietnam

Model: HV115A11-H6PR-1024+950

Elco Holding Vietnam

Model: NI8-Q18-ON6L

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 3060
Model: ASR 22.3 400/5A 2,5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 3061
Model: ASR 22.3 400/5A 5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 3062
Model: ASR 22.3 400/5A 10VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 3063
Model: ASR 22.3 400/5A 15VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 3064
Model: ASR 22.3 500/5A 2,5VA Kl.1

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

STEXS1FAC230[E][M][S][V][X]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

STEXS1FDC024[E][M][S][V][X]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

STEXS1RAC230[E][M][S][V][X]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

STEXS1RDC024[E][M][S][V][X]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

STEXS2FAC230[E][M][S][V][X]

Hans-schmidt Vietnam

TB-01P

Hans-schmidt Vietnam

TB-02P

Hans-schmidt Vietnam

ST-P

Hans-schmidt Vietnam

ST-01P

Hans-schmidt Vietnam

ST-02P

Dold Vietnam

Article Number: 0052942
BD9080.12 3AC440V UH AC/DC24-80V

Dold Vietnam

Article Number: 0052943
BD9080.12 3AC440V UH AC/DC80-230V

Dold Vietnam

Article Number: 0052944
BD9080.12 3AC440V UH AC110V

Dold Vietnam

Article Number: 0052945
BD9080.12 3AC440V UH AC230V

Dold Vietnam

Article Number: 0052946
BD9080.12 3AC440V UH AC260V

Heidenhain Vietnam

LC 192M 2640 5.0 Mitsu01 50 DI 52S12 .. 0.00 0E 01 ..
ID: 387091-22 

Heidenhain Vietnam

LC 192M 2840 5.0 Mitsu01 50 DI 52S12 .. 0.00 0E 01 ..
ID: 387091-23 

Heidenhain Vietnam

LC 192M 3040 5.0 Mitsu01 50 DI 52S12 .. 0.00 0E 01 ..
ID: 387091-24 

Heidenhain Vietnam

LC 192M 1240 5.0 Mitsu01 50 DI 52S12 .. 0.00 0E 01 ..
ID: 387091-31 

Heidenhain Vietnam

LC 192F 440 3.0 Fanuc01 10 DI 52S12 .. 0.00 0D 01 ..
ID: 387093-14 

TYB Vietnam

UNIT BEARING 
Model: UCF209 

TYB Vietnam

UNIT BEARING 
Model: UCF210 

TYB Vietnam

UNIT BEARING 
Model: UCF213 

TYB Vietnam

UNIT BEARING 
Model: UCF214 

TYB Vietnam

UNIT BEARING 
Model: UCF215 

TYB Vietnam

UNIT BEARING 
Model: UCFL201 

TYB Vietnam

UNIT BEARING 
Model: UCT208 

TYB Vietnam

UNIT BEARING 
Model: UCT209 

JIB Vietnam

UNIT BEARING 
Model: UCFS310 

Nidec Nemicon Vietnam

Encoder
Code: OEK-100-2 (OEK–100-2)

Dold Vietnam

Replaced by: RP 9140.12/201   3 AC 400 V   5 A     AC 230 V   10 s
(IR 9140.12/201 3 AC 400 V 5 A AC 230 V 20 s)

Pepperl+Fuchs Vietnam

Type: NBB818GM50E2

Airtac Vietnam

Solenoid valve
Code: 4V210-08 (4 V 210 - 08)

Noris Automation Vietnam

Noris Automation Limit Value Switch
Type: RTK59
Range: 0 - 800 degC
Input Signal : Thermocouple NiCr-Ni type K
Output contact as make and break contact closed circuit
Aux Power: 24VDC

Philips Vietnam

TUV30W T8 
360164

Keyence Vietnam

Code: CZ-V21A

Wantong Vietnam

GQ-790 Standard Accessories
- Including 4pcs Φ36mm high-quality flexible shafts; 5M/per one; 
- Including 6 Pcs tools: 1. Straight screw drill 2. Recovery type screw drill 3. Screw saw tooth cutting machine 4. Four blade saw tooth cutting machine 5. Shovel type cutting machine 6. "C" type cutting machine

Wantong Vietnam

Electrical Pipeline Dredge Machine GQ-790
Including Standard Accessories already

Adtek Vietnam

sensor Cables 2 wires - Dây nối mở rộng cho cảm biến thermocouple Type K, loại chuyên dụng, vỏ bọc sợi thủy tinh chịu nhiệt độ môi trường 350ºC
Model: DYN-WK32-FG

IXYS Vietnam

Code: MCD162-16io1B

Dold Vietnam

Replaced by: RP 9140.12/201   3 AC 400 V   5 A     AC 230 V 10 s
(Code: IR9140)

Ge Water/Pentair Water Vietnam

Filter Control Valve + Adaptor (side mount)
Replaced by: 3900FT
(Model: Autotrol 172)
Note: Nếu miệng kết nối ở phía trên thì không cần adaptor, nếu ở bên hong thì phải có

EMX Vietnam

EMX D-TEK Vehicle Loop Detector
Model: 4 D-TEK-24VDC
(Model: D-TEX-24)
(confirm khách hàng có cần wiring harness hay base socket hay không, nếu có add $6.24)

Aten Vietnam

Replaced by: CS1308
(Code: CS138A)
8-port PS/2 & USB Combo KVM with OSD Menu (Cascade 2 levels, max 64 servers)

Aten Vietnam

Replaced by: 2L-5203U
(Code: CS138A)
USB to SPHD-15 Cable - 3m (for CS1308/1316, CL5708/CL5716, CS1708i/CS1716i)
(xài bao nhiêu server thì dùng bấy nhiêu cable)

 

thong tin lien he ThienSTC