ED203URPS040-dong-co-servo-stober-viet-nam-stober-germany-song-thanh-cong-viet-nam-servo-motor-gear-servo-marketing-stcTop bai

ED203URPS040 - Động cơ servo - Stober Việt nam - Song Thành Công - Servo-Motor - Gear Servo

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Leuze Vietnam

Part no. 50127220

AMS 348i 120 Sensor

Leuze Vietnam

Part no. 50080242

HRT 96K/P-1630-800-41 Sensor

Leuze Vietnam

Part no. 50114409

HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n Scanner

Leuze Vietnam

Part no. 50106551

IHRT 46B/4.21-S12 Diffuse Reflection scanner with infrared light

Leuze Vietnam

Part no. 50127033

LE46C/4P-M12 Throughbeam photoelectric sensor receiver

(Replaced for LSER 46B/66-S12)

Leuze Vietnam

Part no. 50127036

LE46C/2N-M12 Throughbeam photoelectric sensor receiver

(Replaced for LSER 46B/66-S12)

Leuze Vietnam

Part no. 50127042

LS46C-M12 Throughbeam photoelectric sensor transmitter

(Replaced for LSSR 46B-S12)

Leuze Vietnam

Part no. 66501200

MLD500-T3 Transmitter

Leuze Vietnam

Part no. 66533200

MLD510-R3 Transmitter

Leuze Vietnam

Part no. 66537200

MLD510-RT3 Transmitter/receiver

Leuze Vietnam

Part no. 66500200

MLD-M003 Deflecting mirror

Leuze Vietnam

Part no. 50112155

S-M12A-ET Connector

Leuze Vietnam

Part no. 50108889

HRTL 96B M/66.01S-S12 Sensor

Leuze Vietnam

Part no. 50103074

PRK46C/4W-M12 Sensor

(replaced for IPRK 46B/4-S12)

ATR Vietnam

Model: 21276859/VM223-1

Rms/DC-converter with limit selector

19-255 VAC/DC, 0-1Aac=4…20mA

ATR Vietnam

Model: 21276859/VM223-1

Rms/DC-converter with limit selector

19-255 VAC/DC, 0-1Aac=4…20mA

ATR Vietnam

Model: 21281079/DM3

Pulse prolongation module

ATR Vietnam

Model: 21281079/DM3

Pulse prolongation module

Lenz Vietnam

Model: BF-4-10M

Breath filter BF-4-10M

Lenz Vietnam

Model: BF-8-10M

Breather filter

 

 

Bot bai