EDR-902-T-bo-chuyen-doi-tin-hieu-moxa-viet-nam-song-thanh-cong-dai-dienTop bai

 

EDR-902-T -Bộ chuyển đổi tín hiệu - Moxa Việt Nam - Song Thành Công đại diện

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

   

PILZ Vietnam

Code: 504222

Description: PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit

PILZ Vietnam

Code: 541009

Description: PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit

PILZ Vietnam

Code: 541003

Description: PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit

PILZ Vietnam

Code: 541010

Description: PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit

PILZ Vietnam

Code: 506335

Description: PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit

PILZ Vietnam

Code: 570500

Description: PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit

PILZ Vietnam

Code: 570640

Description: PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch

PILZ Vietnam

Code: 570630

Description: PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit

PILZ Vietnam

Code: 570630

Description: PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit

PILZ Vietnam

Code: 773540

Description: PNOZ ml1p safe link

PILZ Vietnam

Code: 773400

Description: PNOZ mi1p 8 input

PILZ Vietnam

Code: 773536

Description: PNOZ mo4p 4n/o

PILZ Vietnam

Code: 773500

Description: PNOZ mo1p 4 so

PILZ Vietnam

Code: 751124

Description: PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PILZ Vietnam

Code: 751111

Description: PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c

PILZ Vietnam

Code: 751103

Description: PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o

PILZ Vietnam

Code: 751104

Description: PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PILZ Vietnam

Code: 750124

Description: PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

PILZ Vietnam

Code: 750105

Description: PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t

Sick  Vietnam

Code: 1016931

Description: WT24-2B210

Sick  Vietnam

Code: 1037235

Description: DFS60B-S4CA02048

Sick  Vietnam

Code: 1052513

Description: A3M60B-S4P Sales Kit 03

Sick  Vietnam

Code: 1023668

Description: DME5000-112

Sick  Vietnam

Type:EG341-81B001012058

Article number: 1033489

E2S Vietnam

Model: D1xC1X10FDC024AS3A1R/R

Alarm Horn & Xenon Strobe

 

Bot bai