EDS-208-S-SC-Unmanaged-Switch-bo-chuyen-mach-cong-nghiep-Moxa-viet-nam-song-thanh-cong-viet-nam-loai-khong-quan-ly-cam-va-chay-Unmanaged-Ethernet-switch-with-5 10100BaseTX-ports-10-to-60-C-operating-temperaturethong tin lien he ThienSTC 2

EDS-208-S-SC - Unmanaged Switch - Bộ chuyển mạch công nghiệp - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

[JGL-FT11]/[JKV-GS10 ] Globe Valve

Van Cầu - Jokwang Viet Nam

[JGL-FF11,FF21] /[JKV-GF10,20 ]Globe Valve

Van Cầu - Jokwang Viet Nam

[JTD-WF11]/[TDF1 ]TRIPLE DUTY VALVE

Van đa chức năng - Jokwang Viet Nam

[JTC-DT11, DF11]/[JKTR-1S,1F ] Temperature Regulating Valve(Direct Acting Type)

Van điều chỉnh nhiệt độ - Jokwang Viet Nam

[JTC-DF12]/[JKTR-2F]Temperature Regulating Valve

Van điều chỉnh nhiệt độ - Jokwang Viet Nam

[JTC-PF11]/[JKTR-3F]Temperature Regulating Valve (Pilot Acting Type)

Van điều chỉnh nhiệt độ - Jokwang Viet Nam

[JTC-DF13]Bellows(Temperature Control Valve)

Van điều khiển - Jokwang Viet Nam

[JRV-SF11,21] /[RV-A,B] Reducing Valve

Van giảm áp - Jokwang Viet Nam

[JRV-ST11]/ [RV-C] Reducing Valve(DIRECT TYPE)

Van giảm áp - Jokwang Viet Nam

[JRV-SF14]/ [JKRD] Reducing Valve(DIRECT ACTING TYPE)

Van giảm áp - Jokwang Viet Nam

[JRV-ST13, 21]/ [JKRD-10,20 ]Reducing Valve (DIRECT ACTING TYPE)

Van giảm áp - Jokwang Viet Nam

[JRV-ST41, SF41]/ [JKRD-50 ] SERIES Reducing Valve(DIRECT ACTING TYPE)

Van giảm áp - Jokwang Viet Nam

[JRV-SF31]SERIES /[JKRD-30F]Reducing Valve(DIRECT ACTING TYPE)

Van giảm áp - Jokwang Viet Nam

[JRV-ST12] /[JKRD-2]Reducing Valve for Water (DIRECT ACTING TYPE)

Van giảm áp - Jokwang Viet Nam

[JKWE] Adjustable Valve of the Water Level (SOLENOID)

Van giảm áp - Jokwang Viet Nam

[JRV-FF11]/[JKRG-LT] REGULATING VALVE (Adjustable Valve of Primary Pressure)

Van giảm áp - Jokwang Viet Nam

[JTR-DT22, DF21]/[JKD-AV3,AV4 ] Disc Trap (THERMODYNAMIC TYPE)

Van hơi - Jokwang Viet Nam

[JTR-DT21, DF22]/[JKD-1S,2F] Disc Trap (THERMODYNAMIC TYPE)

Van hơi - Jokwang Viet Nam

[JTR-DT41, DF41]/[JKD-41S,41F ] Disc Trap (THERMODYNAMIC TYPE)

Van hơi - Jokwang Viet Nam

[JTR-DT23]/[JKD-BP SERIES ] Built-in By-Pass Steam Trap (THERMODYNAMIC TYPE)

Van hơi - Jokwang Viet Nam

[JTR-DS70,DF70]Disc Type Steam Trap

Van hơi - Jokwang Viet Nam

[JAV-FF11]/[JKV-7] Angle Type Air Vent

Van hơi - Jokwang Viet Nam

[JTR-DT31]/[JKD-30S ]Disc Trap (THERMODYNAMIC TYPE)

Van hơi - Jokwang Viet Nam

[JSD-WF11]/[SDF1 ]SUCTION DIFFUSER

Van hút - Jokwang Viet Nam

[JAV-CT11, BT11]/[JKV-4C,JKV-4 ] SERIES Air Vent for Steam (Capsule Type

Van khí - Jokwang Viet Nam

[JAV-FT11]/[JKV-6] Air Vent for Water (Float Type)

Van khí - Jokwang Viet Nam

[JHC-WI11] / [JKHC-10]Hammerless Check Valve(WAFER)

Van kiểm tra - Jokwang Viet Nam

[JST-YT12,YT11]//[JKB, FST-S](Y Type Screwed)

Van lọc - Jokwang Viet Nam

[JST-YF11,YF21]/[FST-F, SST ] (Y Type Flanged)

Van lọc - Jokwang Viet Nam

[JST-BF01]/[JKSB Series ] (BUCKET Type)

Van lọc - Jokwang Viet Nam

[JST-AF01](T Type) /[JKST Series ]

Van lọc - Jokwang Viet Nam

[JST-YF01,YT41,YF41](Y Type)/[JKSY SERIES ]

Van lọc - Jokwang Viet Nam

[JSO-PF11,JCO-PF11]2-Way Shut-off Valve,3-Way Change-Over Valve

Van tắt - Jokwang Viet Nam

 

thong tin lien he ThienSTC