EDS-308-SS-SC-bo-chuyen-mach-cong-nghiep-bo-chuyen-doi-giao-thuc-bo-chuyendoi-tin-hieu-moxa-viet-nam-moxa-taiwan-song-thanh-cong-viet-nam-marketing-stcTop bai

EDS-308-SS-SC - Bộ chuyển đổi giao thức - Moxa Việt Nam - Song Thành Công

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

ACI Vietnam

Model: PM4-BC-DC-5E-4R   BCD panel meter - standard instrument

Input:    BCD/Binary encoded data 20 bit - please specify BCD/Binary signal voltage ; Supply:   12 to 48 VDC

Display:  5 digit 14mm LED, keypads, alarm LEDS

Outputs:  RS485 serial comms  1 x setpoint relay

ACI Vietnam

Model: PM4-BC-DC-5E-4R   BCD panel meter (special version HY0.2 software)

Input:    BCD/Binary encoded data 20 bit - please specify BCD/Binary signal voltage ; Supply:   12 to 48 VDC

Display:  5 digit 14mm LED, keypads, alarm LEDS

Outputs:  RS485 serial comms, 1 x setpoint relay

Balluff Vietnam

BCC00YA

BKS-S115-00 Field-Attachable Connectors

Balluff Vietnam

BTL04TM

BTL5-E17-M1200-S-SA-K15 Magnetostrictive Sensors

GIVI MISURE Vietnam

Model: EN53SC1 HR 02048 05V D12.7 M05 SWC

Incremental encoder

GIVI MISURE Vietnam

Model: GVS608 T01A 620 05V S1V M04/S CG8PR

Absolute optical scale for CNC machine tool

PORA Vietnam

Model: PRB-0.3YN

Powder brake natural air cooled type hollow type YN

0.5A and 12.4W (replace for PB-0.3kg)

P+F Vietnam

Complete Model: NBB2-12GM30-E2-2M-PUR

(NBB2-12GM30-E2-2M) Inductive Sensor

P+F Vietnam

Model: KFD2-SR2-Ex1.W.LB

Switch Amplifier

P+F Vietnam

Model: NBN4-12GM50-E2

Inductive Sensor

P+F Vietnam

Model: KFD2-SOT2-EX2

(KFD2-S0T2-EX2) Switch Amplifier

P+F Vietnam

Model: KFD2-SR2-EX2.W

Switch Amplifier

P+F Vietnam

Model: KFD2-SR2-EX1.W

Switch Amplifier

P+F Vietnam

Model: NBB0,8-5GM25-E2

Inductive Sensor

P+F Vietnam

Model: NBB2-8GM40-E2-V1-3G-3D

Inductive Sensor

P+F Vietnam

Model: NCB15+U1+N0

Inductive Sensor

P+F Vietnam

Model: NJ15-30GK-N

Inductive Sensor

P+F Vietnam

Model: UC2000-30GM-2EP-IO-V15

Ultrasonic sensor

P+F Vietnam

Model: KFD2-STC4-Ex2

Transmitter Power Supply

 

 

Bot bai