EDS-408A-MM-SC-Bo-chuyen-doi-tin-hieu-moxa-viet-nam-song-thanh-cong-dai-dien-Entry-level-Managed-Industrial-Ethernet-SwitchTop bai

EDS-408A-MM-SC – Bộ chuyển đổi tín hiệu – đại diện Moxa – Song Thành Công – Entry level Managed Industrial Ethernet Switch

 

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

EDS-G509-T 

MOXA Viet Nam

EDS-G512E-8PoE-4GSFP 

MOXA Viet Nam

EDS-G512E-8PoE-4GSFP-T 

MOXA Viet Nam

EDS-510E-3GTXSFP 

MOXA Viet Nam

EDS-510E-3GTXSFP-T 

MOXA Viet Nam

EDS-518A

MOXA Viet Nam

EDS-518A-MM-SC

MOXA Viet Nam

EDS-518A-MM-SC-T

MOXA Viet Nam

EDS-518A-MM-ST

MOXA Viet Nam

EDS-518A-MM-ST-T

MOXA Viet Nam

EDS-518A-SS-SC

MOXA Viet Nam

EDS-518A-SS-SC-80

MOXA Viet Nam

EDS-518A-SS-SC-T

MOXA Viet Nam

EDS-518A-T

MOXA Viet Nam

EDS-516A

MOXA Viet Nam

TTHDCD24L2

Greystone Viet Nam

TTHDFA24I2

Greystone Viet Nam

TTHDFA24J2

Greystone Viet Nam

TTHDFA24K2

Greystone Viet Nam

TTHDFA24L2

Greystone Viet Nam

TTHDFD24I2

Greystone Viet Nam

TTHDFD24J2

Greystone Viet Nam

TTHDFD24K2

Greystone Viet Nam

TTHDFD24L2

Greystone Viet Nam

TTHDRA24F2

Greystone Viet Nam

584.000.68 – Signal horn WM Contin. tone 230VAC GY

Werma Viet Nam

142.000.68 – Multi-t.sounder WM 42 tne 115-230VAC RD

Werma Viet Nam

144.000.68 – Multi-t.sounder BWM 32 tne 230VAC BK/GY

Werma Viet Nam

807.100.68 – Flashing Beacon RM 230VAC RD4

Werma Viet Nam

262.340.70 -Maxi Rotating 12/24VAC/DC YE

Werma Viet Nam

461.320.70 -Midi TwinFLASH Combi 12/24VAC/DC Y

Werma Viet Nam

460.110.75 -Mini TwinLIGHT Combi 24VAC/DC RD

Werma Viet Nam

262.700.07 – Maxi angle GY

Werma Viet Nam

260.700.06 -Mini Bracket Cable Gland GY

Werma Viet Nam

261.700.01 – Midi Adaptor BM GY

Werma Viet Nam

 

Bot bai