EDS-P506A-4PoE-POE-managed -Switch-bo-chuyen-mach-cong-nghiep-poe-moxa-viet-nam-song-thanh-cong-Unmanaged-Ethernet-switch-with-2- 10-100-BaseT(X)- ports-and-4-PoE-ports- -10-to-60°C-operating-temperaturethong tin lien he ThienSTC 2

EDS-P506A-4PoE - POE Managed Switch - Bộ chuyển mạch công nghiệp POE - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

AW1080L-IR-P

Pora Viet Nam

AW1080L-IR-D

Pora Viet Nam

AW1080L-IR-C

Pora Viet Nam

AW1080L-IR-I

Pora Viet Nam

PRHL-2HP

Pora Viet Nam

PRHL-3HP

Pora Viet Nam

PRHL-5HP

Pora Viet Nam

PRHL-7.5HP

Pora Viet Nam

PRHL-10HP

Pora Viet Nam

PRPS-700~1500L

Pora Viet Nam

PRTF-120

Pora Viet Nam

PNRB-150

Pora Viet Nam

PNRB-220

Pora Viet Nam

PNRB-370

Pora Viet Nam

PNRB-550

Pora Viet Nam

PNRB-750

Pora Viet Nam

PRPS-02

Pora Viet Nam

PRCC-08K-50K

Pora Viet Nam

PRDH-050

Pora Viet Nam

PRDH-075

Pora Viet Nam

PRDH-100

Pora Viet Nam

PRDH-150

Pora Viet Nam

PRDH-200

Pora Viet Nam

PRDH-300

Pora Viet Nam

PRDH-400

Pora Viet Nam

PRC-2.5C

Pora Viet Nam

PRC-5C

Pora Viet Nam

PRC-10C

Pora Viet Nam

PRC-20C

Pora Viet Nam

PRC-40C

Pora Viet Nam

PRC-0.06A4

Pora Viet Nam

PRC-0.3A4

Pora Viet Nam

PRC-0.6A4

Pora Viet Nam

PRC-65A

Pora Viet Nam

PILZ Vietnam

773812

PILZ Vietnam

773100

PILZ Vietnam

773400

PILZ Vietnam

773536

PILZ Vietnam

773730

PILZ Vietnam

793700

PILZ Vietnam

793400

PILZ Vietnam

793100

PILZ Vietnam

793536

PILZ Vietnam

773400

PILZ Vietnam

773536

PILZ Vietnam

779110

PILZ Vietnam

774639

 

thong tin lien he ThienSTC