EL4132-thiet-bi-dau-ra-2-cong-beckhoff-viet-nam-song-thanh-cong-EtherCAT-TerminalsTop bai

 

EL4132 - Thiết bị đầu cuối 2 cổng - Beckhoff Việt Nam - Song Thành Công - EtherCAT Terminals

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
Type: BG40 Muller / Germany
Heattherm-AT
0-50◦C , serial number 603070/0002-6
Jumo / Germany
TB45-111-20000-000
VER 2.4
PMA / Germany
TV500L Martens Elektronik / Germany
MTL5541 MTL / UK
Type:C6 Siemens / Germany
TA9648-1-00-AO-5-00 Martens Elektronik / Germany
GS500-10-5 Martens Elektronik / Germany
Type: VT0.32 ELTRA /EU
Type: STS 1,0 ; KVA: 1,0
Upri: 230V/400V +- 15V
Usec: 230V ; Ipri: 4,7A/2,7A
Isec: 4,3A ; Frequenz: 50-60Hz
Serial-Nr: 0913664
ELTRA / EU
MTL-5045 MTL / UK
DP48240-1-1-2 Martens Elektronik / Germany
Type: V23061-A1007-A502
24VDC 8A/250VAC
SCHRACK / Cộng Hoà Séc
Order number: 200-595-SSS-1Hh   Part number: 200-595-067-114 , new : New Order: 200-595-0SS-33h Vibrometer / Thuỵ Sĩ
Order No: 200-565-000-HHh Vibrometer / Thuỵ Sĩ
Proxximity sensor: Type A5S13B90-50
Setting : 0.5-25000Hz
Braun / Germany
Proxximity sensor: Type A5S13B90-06
Setting : 0.5-25000Hz
Braun / Germany
XCK-J
Ui:500, Ump:6kV
AC 15 240V 3A
Telemecanique /France
Thermocouple 2xTypK Klasse 1L = 1600
Order No: MBR10CT001-06
Sr/N: 455899
Rossel Messtechnik / Germany
Fieldbus Coupler CANopen: Part No: 750-337; Wago / Germany
Thermotronix 61-00V004
1000409641410499
Buhler / Germany
SCE-020-02
SER: X62144
Parker / Germany
POP22 , "- Software: 5.51C-FW32;
- Hardware: 33B7 "
Parker / Germany

 

Bot bai