Mọi thông tin chi tiết tư vấn , giáp đáp về sản phẩm và được hỗ trợ giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Ngọc Thanh Thảo
[Sales Engineer and Marketing Suport]

Email: Thao@stc-vietnam.com

phone: 093 825 9508

Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd. (STC Vietnam)

Head Office: (Address for issue Invoice and Custom Clearance ONLY)
[add] 182/1 Hồ Văn Huê P.9, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam 

Ni15-M30-OSA3L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni15-M30-OSA3L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi10-M30S-CD6L Elco Holding Vietnam Sensor
Fi10-M30S-CD6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi10-M30S-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
Fi10-M30S-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi10-M30S-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
Fi10-M30S-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi10-M30S-OD6L Elco Holding Vietnam Sensor
Fi10-M30S-OD6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi10-M30S-ON6L Elco Holding Vietnam Sensor
Fi10-M30S-ON6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi10-M30S-OP6L Elco Holding Vietnam Sensor
Fi10-M30S-OP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni15-M30S-CD6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni15-M30S-CD6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni15-M30S-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni15-M30S-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni15-M30S-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni15-M30S-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni15-M30S-OD6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni15-M30S-OD6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni15-M30S-ON6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni15-M30S-ON6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni15-M30S-OP6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni15-M30S-OP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
FI5-Q18-CD6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI5-Q18-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI5-Q18-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI5-Q18-CA41L Elco Holding Vietnam Sensor
FI5-Q18-OD6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI5-Q18-ON6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI5-Q18-OP6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI5-Q18-OA41L Elco Holding Vietnam Sensor
NI8-Q18-CD6L Elco Holding Vietnam Sensor
NI8-Q18-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
NI8-Q18-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
NI8-Q18-CA41L Elco Holding Vietnam Sensor
NI8-Q18-OD6L Elco Holding Vietnam Sensor
NI8-Q18-ON6L Elco Holding Vietnam Sensor
NI8-Q18-OP6L Elco Holding Vietnam Sensor
NI8-Q18-OA41L Elco Holding Vietnam Sensor
FI7-Q25-CD6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI7-Q25-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI7-Q25-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI7-Q25-CA41L Elco Holding Vietnam Sensor
FI7-Q25-OD6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI7-Q25-ON6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI7-Q25-OP6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI7-Q25-OA41L Elco Holding Vietnam Sensor
NI10-Q25-CD6L Elco Holding Vietnam Sensor
NI10-Q25-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
NI10-Q25-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
NI10-Q25-CA41L Elco Holding Vietnam Sensor
NI10-Q25-OD6L Elco Holding Vietnam Sensor
NI10-Q25-ON6L Elco Holding Vietnam Sensor
NI10-Q25-OP6L Elco Holding Vietnam Sensor
NI10-Q25-OA41L Elco Holding Vietnam Sensor
FI10-Q30-CD6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI10-Q30-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI10-Q30-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI10-Q30-CA41L Elco Holding Vietnam Sensor
FI10-Q30-OD6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI10-Q30-ON6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI10-Q30-OP6L Elco Holding Vietnam Sensor
FI10-Q30-OA41L Elco Holding Vietnam Sensor
NI15-Q30-CD6L Elco Holding Vietnam Sensor
NI15-Q30-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
NI15-Q30-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
NI15-Q30-CA41L Elco Holding Vietnam Sensor
NI15-Q30-OD6L Elco Holding Vietnam Sensor
NI15-Q30-ON6L Elco Holding Vietnam Sensor
NI15-Q30-OP6L Elco Holding Vietnam Sensor
NI15-Q30-OA41L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni8-G12-ON6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni8-G12-ON6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni8-G12-OP6L Elco Holding Vietnam Sensor
Ni8-G12-OP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi20-WE40-OP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi20-WE40-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi20-WE40-ON6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi20-WE40-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni35-WE40-OP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni35-WE40-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni35-WE40-ON6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni35-WE40-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi20-W40-BN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi20-W40-BP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor