EN413.jpg

thong tin lien he ThienSTC 2

 

EN413 - Bộ mã hóa gia tăng - Encoder incrementale - GIVI Misure - Song Thành Công Việt Nam

 

GIVI Misure Vietnam

EN53SC1

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

EN38ON

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

EN38FN

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

EN38BB

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

EN38SC

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

VN413FT

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

VN413FQ

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

SEP

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

GMS

STC Vietnam

Dold Vietnam

Article Number: 0057507

IL9079.12/002 3AC127/220V,55-1,05UN

Dold Vietnam

Article Number: 0057508

IL9079.12/002 3AC230/400V,55-1,05UN

Dold Vietnam

Article Number: 0057509

IL9079.12/002 3AC240/415V,55-1,05UN

Dold Vietnam

Article Number: 0057510

IL9079.12/002 3AC57/100V ,55-1,05UN

Dold Vietnam

Article Number: 0057511

IL9079.12/002 3AC64/110V ,55-1,05UN

Leuze VietNam

K-D M12W-5P-5m-FAB

Part no.:50104577

Leuze VietNam

K-D M12W-5P-5m-PUR

Part no.:50104762

Leuze VietNam

K-D M12W-5P-5m-PVC

Part no.:50104558

Leuze VietNam

K-D M8A-3P-10m-PUR

Part no.:50106693

Leuze VietNam

K-D M8A-3P-10M-PVC

Part no.:50110556

MTS Sensor VietNam

RHM0840MP101S3B1105

MTS Sensor VietNam

RHM0760MP101S1G3100

MTS Sensor VietNam

RHM0310MP031S1G3100

MTS Sensor VietNam

RHM2455MR021A01

MTS Sensor VietNam

EPV0050MD601A0

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

CP-114EL/CP-114EL-I

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

CP-118EL-A

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

C320Turbo/PCI

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

C218Turbo/PCI

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

CP-102U/CP-102UL Series

Univer VietNam

J12A770075A

Univer VietNam

J12A770075AK

Univer VietNam

J12A770100A

Univer VietNam

J12A770100AK

Univer VietNam

J12A770100B

Servomech Vietnam

ILA 200 A

Servomech Vietnam

ILA 15 B

Servomech Vietnam

ILA 25 B

Servomech Vietnam

ILA 50 B

Servomech Vietnam

ILA 100 B

Akorm Vietnam, Akorm STC VietNam, STC VietNam

SCN-SL-RTD (SCONI-SL-RTD)   

Slim RTD Converter

Akorm Vietnam, Akorm STC VietNam, STC VietNam

SCONI-1000 (SCN-100)   

Multi Signal Indicator & Alarm

Akorm Vietnam, Akorm STC VietNam, STC VietNam

SCONI-1000L (SCN-100L)   

Multi Signal Indicator & Alarm, Large Display

Akorm Vietnam, Akorm STC VietNam, STC VietNam

SCONI-1000N (SCN-100N)   

Multi Signal Indicator & Alarm, 5-digit

Akorm Vietnam, Akorm STC VietNam, STC VietNam

SCONI-1100 (SCN-110)   

Multi Input Signal Indicator

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Heating manifold HKV-A for radiators

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Heating manifold HKV for Underfloor (UFH)

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Heating manifold HKV T with flow meters for Underfloor

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Manifold HKV T Brass Flow Meters for UFH with ball valve set

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Heating manifold extension HKVE

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BC09/6E

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BC09/7E

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BC09/8E

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

SEA1/4E

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

SEA1/6E

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 100060-x

Model: ASK 83.4 750/5A 2,5VA Kl. 1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 100061-x

Model: ASK 83.4 750/5A 5VA Kl. 1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 100062-x

Model: ASK 83.4 750/5A 10VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 100063-x

Model: ASK 83.4 750/5A 15VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 100064-x

Model: ASK 83.4 800/5A 2,5VA Kl.1

 

thong tin lien he ThienSTC