EZA-SAPLA-04-bo-ma-hoa-vong-quay-NSD-viet-nam-song-thanh-cong-dai-dien-o-viet-nam-ezABSOTop bai

EZA-SAPLA-04 – Bộ mã hóa vòng quay -NSD Việt Nam – Song Thành Công đại diện – ezABSO

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

BEXBG05DPDC024AB1A1R/B

Explosion Proof Xenon Beacon 5 Joule

E2S Viet Nam

BEXBG05DPDC024AB1A1R/B

E2S Viet Nam

BExBG05DPDC024AB1A1R/B

E2S Viet Nam

AL105NXDC024R/R

Alarm Horn Sounder & Xenon Strobe Beacon

E2S Viet Nam

AL105NXAC230R/A

E2S Viet Nam

AL100XDC024R/R

Alarm Horn Sounder & Xenon Strobe Beacon

E2S Viet Nam

AL100XDC024R/R

Alarm Horn Sounder & Xenon Strobe Beacon

E2S Viet Nam

AB105STRDC24R/R

E2S Viet Nam

AB105STRDC24R/R

E2S Viet Nam

A112NDC24R

Alarm Sounder

E2S Viet Nam

MTS Sensor Vietnam

GPS1000MR021A01

MTS Sensor Vietnam

RHM0250MD701S1G1100

MTS Sensor Vietnam

GBD0800MD601A0

MTS Sensor Vietnam

RPS09MD701S1G6100

MTS Sensor Vietnam

GHM0150MR051A0

MTS Sensor Vietnam

RHM2500MP05AS2G1100

MTS Sensor Vietnam

GHS0500MD601R0

MTS Sensor Vietnam

GBF0050MD601A0

MTS Sensor Vietnam

RD4MD1S0150MD53P102

MTS Sensor Vietnam

RPV4750ME031S1G4100

EDS-528E-4GTXSFP-LV

MOXA Viet Nam

EDS-528E-4GTXSFP-LV-T

MOXA Viet Nam

EDS-72810G

MOXA Viet Nam

IM-1LSC/3TX

MOXA Viet Nam

IM-2GSFP

MOXA Viet Nam

IM-2GTX

MOXA Viet Nam

IM-2MSC/2TX

MOXA Viet Nam

IM-2MST/2TX

MOXA Viet Nam

IM-2SSC/2TX

MOXA Viet Nam

IM-4MSC

MOXA Viet Nam

WERMA Vietnam

Part No.: 11906828

 

Electr. Buzzer EM Contin/pulse 230VAC GY

WERMA Vietnam

Part No.: 11948315

 

Electr. Buzzer WM Contin/pulse 24VAC/DC

WERMA Vietnam

Part No.: 11948328

 

Electr. Buzzer WM Contin/pulse 230VAC GY

WERMA Vietnam

Part No.: 12310054

 

Electr. Siren WM alternating 12VDC BK

WERMA Vietnam

Part No.: 12320055

 

Electr. Siren WM alternating 24VDC BK

WERMA Vietnam

Part No.: 12605215

 

Multi-t.sounder WM 4 tne 12-24VDC GY

WERMA Vietnam

Part No.: 12700067

 

Buzzer BM Contin/pulse 115VAC BK

 

Bot bai