FCA 80B-4-PHE-dong-co-dien-3-pha-ac-motoren-viet-nam-song-thanh-cong-three-phase-motorsTop bai

 

FCA 80B-4/PHE - Động cơ điện 3 pha - AC-Motoren Việt Nam - Song Thành Công - Three phase motor

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
Proton Vietnam 00046MC001
SLR3060
Speed & Length Measurement
Proton Vietnam 00049MC021
SiDI-CDI4
Universal Display & Interface Unit
Proton Vietnam 00049MC950
SiDI-CDI4 kit
Proton Vietnam 00041CT003
DB25_003m(9.8ft) Cable
Proton Vietnam 00041MC660
PSU-BOB-SL
Power Supply
Nohken Vietnam Model: KRV-2NH
Level Sensor ; Đầu ren 3/4" ; Length = 55mm
AC&T ETOS-50NX-S11
RS232C 1 Port + RS422/RS485 1 Port
Single Power : Free 100 to 260 VAC Device Server
Gefran Vietnam Model: PA1-F-100-S01M-XL0202
Position sensors
Watlow Vietnam Reference# JDSG20009
standard duct heater
Erinda/Delta Vietnam Weld Hole Detector Type
Model: DTS 240 - R
Supply voltage 24 Vdc ; Supplied with 2 meter cable
Erinda/Delta Vietnam Infrared Light  source
Type: EMR-M-400
Supply voltage 24 Vdc ; Supplied with 2 meter cable
E+H Vietnam Code: FTL50H-AGW2AC2G6A
Description: Point level switch
AC&T System ETOS-50NX-S11
RS232C 1 Port + RS422/RS485 1 Port
Single Power : Free 100 to 260 VAC Device Server
Oriental Motor Vietnam Model: AZD-K
Closed Loop Driver
Oriental Motor Vietnam Model: CC030VZF2
Cable
Oriental Motor Vietnam Model: CC030VZR2
Cable
Oriental Motor Vietnam Model: CC030VZFT
Cable
Oriental Motor Vietnam Model: CC030VZRT
Cable
MTS Sensor Vietnam Code: RPS1400MD601A01
Temposonics® R-Series
MTS Sensor Vietnam Code: RPS0300MD601A01
Temposonics® R-Series
MTS Sensor Vietnam Code: RPS1400MR021A01 
Temposonics® R-Series
Appleton Vietnam Part No : MGZWH66NDWBU
Enclosed and Gasketed Lighting Fixtures
(Model: MGZ W H6 6 N D W BU  )
VMECA Vietnam VMECA Vietnam Model: VTC3032-2
Midi Turtle Vacuum Pump

Động Cơ Điện 3 Pha 4 Kw Động Cơ Điện 3 Pha Động Cơ Điện 3 Pha 11 Kw Động Cơ Điện 3 Pha 2.2Kw Công Tơ Cơ Điện Tử 3 Pha Động Cơ Điện 3 Pha 100Kw Động Cơ Điện 3Kw 3 Pha Động Cơ Điện 3 Pha 3.7 Kw Động Cơ Điện 1 1Kw 3 Pha Động Cơ Điện 1 Pha 4 5Kw Động Cơ Điện 3 Pha 12 V Động Cơ Điện 1.1Kw 3 Pha Động Cơ Điện 3 Pha 2 Hp Động Cơ Điện 3 Pha 220 Động Cơ Điện 5.5 Kw 3 Pha Công Tơ Điện 3 Pha 4 Động Cơ Điện 3 Pha 10 Hp Động Cơ Điện 3 Pha 30Hp Động Cơ Điện 3 Pha T Động Cơ Điện 3 Pha 45Kw

Bot bai