FL-2000 , FL-2000-P-Fiber-Optic-Thermometer-nhiet-ke-soi-quang-anritsu-viet-nam-song-thanh-cong-viet-namTop bai

FL-2000 , FL-2000-P - Nhiệt kế sợi quang - Anritsu Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam - Fiber Optic Thermometer

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Model: MG-22k-GW1-ANP

ANRITSU-meter Viet Nam

AC Adaptor for 220V
AD-220-500-HR-R

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: ST-11K-010-TS1-ANP

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: MT9083B2-053

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: A-174E-01-1-TC1-ASP

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: HD-1200E

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: MG-22K-GW1-ANP

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: MG-22K-GW1-ANP

ANRITSU-meter Viet Nam

Replaced by: HD-1150K
(HA-150K)

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: A-174E-01-1-TC1-ASP

ANRITSU-meter Viet Nam

Model: HD-1200E

ANRITSU-meter Viet Nam

      ZWS  8SL  510 OHM  8W DC60V

0004952

DOLD Viet nam

      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC48V

0010242

DOLD Viet nam

      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC60V

0004954

DOLD Viet nam

      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC75V

0014266

DOLD Viet nam

      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC80V

0011013

DOLD Viet nam

      ZWS  8SL  820 OHM  8W DC110V

0019141

DOLD Viet nam

      ZWS  8SL  820 OHM  8W DC5V

0005896

DOLD Viet nam

      ZWS  8SL  820 OHM  8W DC60V

0007785

DOLD Viet nam

      ZWS  8SL 1,2K-OHM  8W DC60V

0012840

DOLD Viet nam

      ZWS  8SL 2,4K-OHM  8W DC110V

0004957

DOLD Viet nam

      ZWS  8SL 2,7K-OHM  8W DC110V

0023534

DOLD Viet nam

      ZWS  8SL 2,7K-OHM  8W DC125V

0008841

DOLD Viet nam

      ZWS  8SL 3,0K-OHM  8W DC110V

0004958

DOLD Viet nam

      ZWS  8SL 3,3K 8W DC110-127V

0031927

DOLD Viet nam

      ZWS 20SL  10K-OHM 20W DC110V

0041426

DOLD Viet nam

      ZWS 20SL  12K-OHM 20W DC400V

0040432

DOLD Viet nam

      ZWS 20SL  560 OHM 20W DC65V

0045857

DOLD Viet nam

      ZWS 20SL  640 OHM 20W DC110V

0047596

DOLD Viet nam

      ZWS 20SL  640 OHM 20W DC60V

0041558

DOLD Viet nam

      ZWS 20SL  820 OHM 20W DC70V

0023520

DOLD Viet nam

ENC-GR2000L-eco

APISTE Viet Nam

ENC-GR500L-eco

APISTE Viet Nam

ENC-GR1500L-eco

APISTE Viet Nam

ENC-GR2500L-eco

APISTE Viet Nam

ENC-GR500EX-eco

APISTE Viet Nam

ENC-GR1500EX-eco

APISTE Viet Nam

ENC-GR2500EX-eco

APISTE Viet Nam

ENC-GR1000EX-eco

APISTE Viet Nam

ENC-GR2000EX-eco

APISTE Viet Nam

ENC-G310LE

APISTE Viet Nam

      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC100V

0043773

DOLD Viet nam

      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC110V

0004959

DOLD Viet nam

      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC125V

0017752

DOLD Viet nam

      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC60V

0011468

DOLD Viet nam

      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC70V

0041435

DOLD Viet nam

      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC80V

0017501

DOLD Viet nam

      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC110V

0004960

DOLD Viet nam

      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC125V

0008058

DOLD Viet nam

      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC136V

0034071

DOLD Viet nam

      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC60V

0004955

DOLD Viet nam

 


 

Bot bai