FL_1.jpg

thong tin lien he ThienSTC 2

FL-2000 - Nhiệt kế sợi quang - Anritsu - Stc Việt Nam

 

Anritsu Vietnam

Model: U-133K-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu Vietnam

Replaced by: A-233E-01-1-TC1-ASP

Anritsu Vietnam

Model: HD-1100E

Anritsu Vietnam

Model: U-221K-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: S-641K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: S-641E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: ST-13E-015-TS1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: HHT-43K-10-TC1-ASP

Anritsu Vietnam

Model: HD-1150K

Anritsu Vietnam

Model: ST-25K-050-TC1-ANP

Anritsu Vietnam

Replaced by: A-233K-01-1-TC1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: HD-1100K

Anritsu Vietnam

Model: BS-32k-010-TC1-ASP

Anritsu Vietnam

Model: A-223K-01-1-TC1-ASP

Anritsu Vietnam

Model: HD-1100K

Anritsu Vietnam

Model: A-223K-01-1-TC1-ASP

Anritsu Vietnam

Model: BS-32k-010-TC1-ASP

Anritsu Vietnam

Model: CS-03K-010-1-TC1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: BS-21E-010-TC1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: HD-1250E

 

 

Sợi quang Nhiệt kế FL Seeries

  • Loại đứng FL series
  • FL series FL-2400
  • FL series FL-2000
  • Loại bảng điều khiển FL series

 

 

 

Tính năng, đặc điểm

  • Có khả năng đo trong môi trường chịu sóng cao tần hoặc điện áp cao.
  • Một sợi quang nhiệt kế cung cấp một phạm vi đo lường rộng.
  • Khả năng đầu ra analog cho phép sử dụng cho điều khiển nhiệt độ máy.
  • Dữ liệu đo lường có thể được nhập vào máy tính bằng phần mềm * bó với nhiệt kế.

* Cho Microsoft ® của Windows ® 7, Windows ® 8.1, Windows ® 10 (tiếng Anh)

* Tất cả các PC trong môi trường được khuyến nghị không được bảo đảm để hoạt động thành công với AMS-850.

* AMS-850 chỉ có thể được sử dụng bởi người dùng có quyền quản trị hệ thống (Adoministrator)

* AMS-850 không hỗ trợ Mac OS.

* Microsoft ® Windows ® 7, Windows ® 8.1, Windows ® 10 và Excel ® là các thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Các ứng dụng

Ngành công nghiệp bán dẫn / điện tử

Đo nhiệt độ PCB trong huyết tương cho thiết bị sản xuất chất bán dẫn hoặc kiểm tra độ tin cậy của các thành phần mạch điện trực tiếp

 

Ngành công nghiệp điện

Phòng chống tai nạn và bảo trì các cuộn dây biến áp điện, đường dây điện cao áp, máy phát điện và các công ty điện lực khác

 

Ngành công nghiệp vật liệu

Kiểm soát nhiệt độ trong quá trình gia nhiệt, sấy, khử trùng gỗ, gốm sứ, sợi, nhựa và các vật liệu khác, hoặc đo nhiệt độ tổng hợp hữu cơ vi sóng

 

Công nghiệp thực phẩm

Phát triển thực phẩm vi sóng sẵn sàng để chế biến hoặc các vật liệu đóng gói bằng vi ba; điều khiển nhiệt độ cho quá trình khử trùng hoặc sấy khô dựa trên vi sóng

 

Ngành y tế

Thử nghiệm động vật bằng cách sử dụng thiết bị hyperthermia hoặc hệ thống MRI hoặc NMR

 

 

 

thong tin lien he ThienSTC