GBS0600MH101A0SC-Cam-bien-vi-tri-tuyen-tinh-MTS-sensor-viet-nam-Song-thanh-cong-dai-dien-Temposonics-GST-Sensor-GB-F-0600M-U10-1A0Top bai

GBS0600MH101A0SC – Cảm biến vị trí tuyến tính – MTS Sensor Việt Nam -Song Thành Công – Temposonics GST Sensor – GB-F-0600M-U10-1A0

 

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

MTS Sensor Vietnam

Code: 252182

MTS Sensor Vietnam

Code: EP00470MD341A01

MTS Sensor Vietnam

Replaced by: EP00050MD341V03

MTS Sensor Vietnam

Code: 370673

MTS Sensor Vietnam

Code: 252182

MTS Sensor Vietnam

Model: RPS0300MD561E101

MTS Sensor Vietnam

Model: RHM1400MR021A01

MTS Sensor Vietnam

Model: ERM0250MD341A01

MTS Sensor Vietnam

Model: RPS0300MR021A01

MTS Sensor Vietnam

Code: RHM0145MK021S1G8100

MTS Sensor Vietnam

Code: EP00600MD841R3

MTS Sensor Vietnam

Model: RFC03300MD531P102

MTS Sensor Vietnam

Model: HD3300M

MTS Sensor Vietnam

Model: 201542-2

MTS Sensor Vietnam

Model: RFC02400MD531P102

CM-600-4SSC

MOXA Viet Nam

CM-600-4TX

MOXA Viet Nam

CM-600-4TX-BP

MOXA Viet Nam

EDS-G508E

MOXA Viet Nam

EDS-G508E-T

MOXA Viet Nam

EDS-G512E-4GSFP

MOXA Viet Nam

EDS-G512E-4GSFP-T

MOXA Viet Nam

EDS-G516E-4GSFP

MOXA Viet Nam

EDS-G516E-4GSFP-T

MOXA Viet Nam

EDS-G509 

MOXA Viet Nam

WERMA Vietnam

Part No.: 11000068

 

Multi-t.sounder EM 8 tne 230VAC BK

WERMA Vietnam

Part No.: 11000075

 

Multi-t.sounder EM 8 tne 24VAC/DC BK

WERMA Vietnam

Part No.: 11100055

 

Electr. Buzzer EM Contin/pulse 24VDC BK

WERMA Vietnam

Part No.: 11100068

 

Electr. Buzzer EM Contin/pulse 230VAC BK

WERMA Vietnam

Part No.: 11406815

 

Electr. Buzzer EM Contin. tone 24VDC BK

 

Bot bai