GME-R1500-bo-hut-hoi-nuoc-bo-hut-suong-mu-mist-collector-apiste-viet-nam-song-thanh-cong-viet-namTop bai

GME-R1500 - Máy hút hơi nước - Máy hút sương mù - Apiste Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam - Mist collector

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

ENC-G452S

APISTE Viet Nam

ENC-G610L

APISTE Viet Nam

ENC-G620L

APISTE Viet Nam

ENC-G1110L

APISTE Viet Nam

ENC-G1120L

APISTE Viet Nam

ENC-G1651L

APISTE Viet Nam

ENC-G1652L

APISTE Viet Nam

ENC-G2200L

APISTE Viet Nam

ENC-G2900L

APISTE Viet Nam

Changwon BM Viet nam

Model: CHB-A-105 AC

AC Magnetic Brake (B-type) ; 0.4kWx4P, AC220/380V

Confirm FREQUENCY (Hz) before ordering

BARTEC FEAM Viet nam

Ordering No.: 07-7311-97WP/K1E0

BARTEC 07-7311-97WP/K1E0 , EX II 2 GD, EXDBE(IB) IIC GB COUPLER PROFIBUS

World Chemical Viet nam

Model: YD-20Y6GSF1-CF-RD52-FF

NaOH Pump P-103 (pump head 1 side)

World Chemical Viet nam

Model: YD-20Y6GSF1-CF-RD52-FF

HCl Pump P-104 (pump head 1 side)

Control Way Viet nam

Model: PR-Q23-A3-300

Control Way Viet nam

Model: CGM4-M12

Control Way Viet nam

Model: R-015

Control Way Viet nam

Model: ND40-SA-Q44S

Control Way Viet nam

Model: BD8-S5-M18S

Control Way Viet nam

Model: PR-Q23-A3-800

Raytek Viet nam

Code: RAYMI310LTSCB8

-40 to 600°C (-40 to 1112°F), 8 - 14 µm, 10:1, 130 msec. Included 8m (26') preinstalled cable (instead of standard 1m cable)

Towa Seiden Viet nam

Code: PRL-201 (PRL-201-L-250)

Rotary paddle level sensor; Length 250mm

Power supply AC200/220V; Flange conn.: JIS5K65A (Aluminum)

Paddle size: Standard W-1 (80x80mm); Temp. degree: 200oC

Contact output: 1C SPDT (250V 5A); *Same spec as SN: 221292

Towa Seiden Viet nam

Code: PRL-201 (PRL-201-L-250)

Rotary paddle level sensor; Length 250mm

Power supply AC200/220V; Flange conn.: JIS5K65A (Aluminum)

Paddle size: Standard W-1 (80x80mm); Temp. degree: 200oC

Contact output: 1C SPDT (250V 5A); *Same spec as SN: 221292

Takuwa Viet nam

Code: 86G-15 (BDS0151)

Synchro Transmitter

Takuwa Viet nam

Model: 86CT-15

Synchro Transmitter

 

Bot bai