GPB20-1500-A10AL-C10NP-bo-dot-thi-diem-dau-dot-thi-diem-oilon-viet-nam-oilon-finland-song-thanh-cong-viet-nam-pilot-burnerTop bai

GPB20-1500-A10AL-C10NP - Bộ đốt thì điểm - Oilon Việt Nam - Song Thành Công - Pilot Burner

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Pacific Controls Vietnam

Model: PFA-580A-2P

Sensing room temperature

THK Vietnam

Model: HRW21CA2UU

Linear Motion Guides

THK Vietnam

Model: HRW27CA1UU

Linear Motion Guides

THK Vietnam

Model: SR20V2UU

Linear Motion Guides

Jel System Vietnam

Model: S1C-245MDV

Solid State Relay

Uni-T Vietnam

Model: UT502A

Insulation Resistance Tester

Han Sin Condenser Vietnam

Model: HSC 40M035U SH

Condenser

Han Sin Condenser Vietnam

Model: HSC 45M035U.T SH

Condenser

Trinity Touch Vietnam

Art No.: 011704229

Non Insulated Spade ; Type Solderless  ; Terminals TTSNBL1-4

MOQ = 1 Package = 1,000 pcs

Trinity Touch Vietnam

Art No.: 011704231

Non Insulated Spade ; Type Solderless ; Terminals TTSNBL2-4

MOQ = 1 Package = 1,000 pcs

Trinity Touch Vietnam

Art No.: 011100517

Non Insulated Spade ; Type Solderless ; Terminals F-SNB3-4

MOQ = 1 Package = 1,000 pcs

Trinity Touch Vietnam

Art No.: 011704234

Non Insulated Spade ; Type Solderless ; Terminals TTSNBL5-4

MOQ = 1 Package = 1,000 pcs

Trinity Touch Vietnam

Art No.: 11100148

Fully Mylon Insulated ; Female Disconnects F-FDFN1-250

MOQ = 1 Package = 1,000 pcs

Trinity Touch Vietnam

Art No.: 11100151

Fully Mylon Insulated ; Female Disconnects F-MDFN1-150

MOQ = 1 Package = 1,000 pcs

Motor Doll Vietnam

Model: MS-9425MDJC

Fan Motor AC220V, 50/60Hz ; 1Ø, 4P,100W

Sung Shin Motor Vietnam

Model: IC-14625YSJC-2

Fan Motor ; AC220V, 50/60Hz, 0.60/0.62A, 120W/127W

IFM Vietnam

PN2023 replaced by PN2093

PN-025-RER14-MFRKG/US/ /V Pressure sensor

ADFWeb Vietnam

Model: HD67056-B2-40

MBus / BACnet Ethernet Converter up to 40 Mbus slaves

ADF Web Vietnam

Model: HD67056-B2-160

Gateway M-Bus / BACnet Ethernet (up to 160 Slaves)

ADFWeb Vietnam

Model: HD67056-B2-20

MBus / BACnet Ethernet Converter up to 20 Mbus slaves

ADFweb Vietnam

Model: HD67056-B2-80

MBus / BACnet Ethernet Converter up to 80 Mbus slaves

 

 

 

Bot bai