hd-1450.jpg

thong tin lien he ThienSTC 2

HD-1400 - HD-1450 - Nhiệt kế - Anritsu - Song Thành Công Việt Nam

Anritsu Vietnam

Model: HD-1500E

Thermometer

Anritsu Vietnam

Model: ST-11E-008-TS1-ASP

Probe

Anritsu Vietnam

Replaced by: A-211E-00-1-TC1-ASP

(N-211E-00-1-1TC1-ASP)

Anritsu Vietnam

Model: S-641K-05-1-TPC-1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: S-641K-10-1-TPC-1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: ST-22E-005- TS3-WC3

Anritsu Vietnam

Model: A-233E-01-1-TC1-ASP

Anritsu Vietnam

Model: HD-1200E

Anritsu Vietnam

Model: MG-22k-GW1-ANP

Anritsu Vietnam

AC Adaptor for 220V

AD-220-500-HR-R

Anritsu Vietnam

Model: ST-11K-010-TS1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: MT9083B2-053

Anritsu Vietnam

Model: A-174E-01-1-TC1-ASP

Anritsu Vietnam

Model: HD-1200E

Anritsu Vietnam

Model: MG-22K-GW1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: MG-22K-GW1-ANP

Anritsu Vietnam

Replaced by: HD-1150K

(HA-150K)

Anritsu Vietnam

Model: A-174E-01-1-TC1-ASP

Anritsu Vietnam

Model: HD-1200E

Anritsu Vietnam

Model: MG-22K-GW1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: MG-22K-GW1-ANP

Anritsu Vietnam

Replaced by: HD-1150K

(HA-150K)

Anritsu Vietnam

Replaced by: A-133K-01-1-TC1-ASP

(N-133K-01-1-TC1-ASP)

Anritsu Vietnam

Model: SE70114

Anritsu Vietnam

Model: MG-22k-GW1-ANP

Anritsu Vietnam

AC Adaptor for 220V

AD-220-500-HR-R

Anritsu Vietnam

Model: ST-11K-010-TS1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: A-351K-00-0-TC1.5-W

Anritsu Vietnam

Model: HD-1150K

 

HD-1400 · HD-1450

không thấm nước

Không thấm nước

Thông số kỹ thuật không thấm nước: tương đương với IPX5

Được bảo vệ chống tia nước - Nước được chiếu ở mọi góc thông qua một vòi phun 6.3mm ở tốc độ dòng chảy 12,5 lít / phút ở áp suất 30kN / m 2trong 3 phút từ khoảng cách 3 mét.

 

giữ

GIỮ

Nhiệt kế dừng đo bằng phím HOLD và giữ các số đo hiện tại.

 

tự động tắt nguồn

Tự động tắt nguồn

Nhiệt kế sẽ tự động tắt nguồn sau 5 phút.

 

 

Đầu nối đầu vào

Có sẵn 2 loại đầu nối

anp loại

ANP: Đầu nối kích thước thu nhỏ

Model: HD-1 *5*

loại asp

ASP: Đầu nối kích thước chuẩn

Model: HD-1 *0*

 

 

thong tin lien he ThienSTC