hd-1650.jpg

thong tin lien he ThienSTC 2

HD-1650 - Nhiệt kế - Anritsu - STC Việt Nam

Magnet Probes

MG Series

Type K Model MG-11K-TS1-ANP

Type E Model MG-11E-TS1-ANP

Type K Model MG-14K-GW1-ANP

Type E Model MG-14E-GW1-ANP

Type K Model MG-21K-TS1-ANP

Type E Model MG-21E-TS1-ANP

Type K Model MG-24K-GW1-ANP

Type E Model MG-24E-GW1-ANP

Type K Model MG-34K-GX1-ANP

Type E Model MG-34E-GX1-ANP

Flat Head Probes

TH Series

Type K Model TH-11K-010-1-TC1-ANP

Type E Model TH-11E-010-1-TC1-ANP

Type K Model TH-11K-020-1-TC1-ANP

Type E Model TH-11E-020-1-TC1-ANP

Type K Model TH-14K-010-1-TC1-ANP

Type E Model TH-14E-010-1-TC1-ANP

Type K Model TH-14K-020-1-TC1-ANP

Type E Model TH-14E-020-1-TC1-ANP

High Temperature Probes

HHT Series

Type K Model HHT-41K-10-TC1-ANP

Type K Model HHT-51K-10-TC1-ANP

Type K Model HHT-42K-10-TC1-ANP

Type K Model HHT-52K-10-TC1-ANP

Type K Model HHT-43K-10-TC1-ANP

Type K Model HHT-53K-10-TC1-ANP

Heat Pipe Probes

VA Series

Type K Model VA-03K-01-TS1-ANP

Type E Model VA-03E-01-TS1-ANP

Type K Model VA-05K-01-TS1-ANP

Type E Model VA-05E-01-TS1-ANP

 

HD-1650

không thấm nước
Không thấm nước
Thông số kỹ thuật không thấm nước: tương đương với IPX5
Được bảo vệ chống tia nước - Nước được chiếu ở mọi góc thông qua một vòi phun 6.3mm ở tốc độ dòng chảy 12,5 lít / phút ở áp suất 30kN / m 2trong 3 phút từ khoảng cách 3 mét.
 
giữ
GIỮ
Nhiệt kế dừng đo bằng phím HOLD và giữ các số đo hiện tại.
 
tự động tắt nguồn
Tự động tắt nguồn
Nhiệt kế sẽ tự động tắt nguồn sau 5 phút.
 
chang
° C / ° F Thay đổi
Nhấn phím ° C / ° F để thay đổi đơn vị nhiệt độ của nhiệt độ hiển thị.
 
 
Đầu nối đầu vào
anp loại
ANP: Đầu nối kích thước thu nhỏ
 
 
thong tin lien he ThienSTC