HD67056-B2-160-bo-chuyen-doi-tin-hieu-m0bus-sang-bacnet-ip-adf-web-viet-nam-adfweb-viet-nam-song-thanh-cong-dai-dien-o-viet-nam-M-bus-to-bacnet-ethernet-converterTop bai

HD67056-B2-160 - Bộ chuyển đổi tín hiệu M-bus sang BACnet IP - ADFWeb Việt Nam - Song Thành Công đại diện - Gateway M-bus to BACnet IP Ethernet Converter

Bộ chuyển đổi M-BUS sang BACNET IP
(được phép kết nối tối đa 160 Slave và kết nối an toàn 130 Slave )
-1 Cổng Ethernet port tốc độ 10/100 Mbps (Converter BACnet IP)
-Tốc độ đường truyền dữ liệu BACnet 10/100 Base-T
-1 Cổng M-Bus (tốc độ đường truyền M-Bus lên đến 38400 bps.

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

ST-L101HAC230R

E2S Viet Nam

ST-L101HAC230G

E2S Viet Nam

ST-L101HAC230B

E2S Viet Nam

ST-L101HAC230A

E2S Viet Nam

STEXS1RAC230DS2A1R

E2S Viet Nam

STEXS1RAC230DS2A1R

E2S Viet Nam

STEXS1RAC230DS2A1C

E2S Viet Nam

STEXS1RAC230DS2A1C

E2S Viet Nam

STExL2FV100AS2A1R

E2S Viet Nam

MTS Sensor Vietnam

RPS0400MD701S2G6102

MTS Sensor Vietnam

RPS0800MD701S2G6102

MTS Sensor Vietnam

EP00150MD341V01

MTS Sensor Vietnam

RHM0300MR021A01C03

MTS Sensor Vietnam

252182

MTS Sensor Vietnam

252184

MTS Sensor Vietnam

RFC01850MP051S1G1100

MTS Sensor Vietnam

402316

MTS Sensors Vietnam

RPS0800MR101A02

MTS Sensor Vietnam

EP00450MD341A01

EDS-408A-PN-T

MOXA Viet Nam

EDS-405A-PN

MOXA Viet Nam

EDS-405A-PN-T

MOXA Viet Nam

EDS-408A-EIP

MOXA Viet Nam

EDS-408A-EIP-T

MOXA Viet Nam

EDS-405A-EIP

MOXA Viet Nam

EDS-405A-EIP-T

MOXA Viet Nam

EDS-408A-3S-SC-48 

MOXA Viet Nam

EDS-408A-3S-SC-48-T 

MOXA Viet Nam

EDS-408A-1M2S-SC

MOXA Viet Nam

TTHRSA24C2

Greystone Viet Nam

TTHRSA24D2

Greystone Viet Nam

TTHRSD24A2

Greystone Viet Nam

TTHRSD24B2

Greystone Viet Nam

TTHRSD24C2

Greystone Viet Nam

TTHRSD24D2

Greystone Viet Nam

TTHRPA24A1

Greystone Viet Nam

TTHRPA24A2

Greystone Viet Nam

TTHRPD24A1

Greystone Viet Nam

WERMA Vietnam

11900268

WERMA Vietnam

11900455

WERMA Vietnam

11906815

WERMA Vietnam

11906826

WERMA Vietnam

11906827

 

 

Bot bai