Hãng sản xuất

Danh mục sản phẩm

Lượt truy cập

Đang online 2
Lượt truy cập 3001134

HD67056-B2-20 – Bộ chuyển đổi tín hiệu M-bus sang BACnet IP – ADFWeb Việt Nam – Song Thành Công đại diện – Gateway M-bus to BACnet IP Ethernet Converter

hd67056-b2-20-–-bọ-chuyẻn-dỏi-tín-hiẹu-m-bus-sang-bacnet-ip-–-adfweb-viẹt-nam-–-song-thành-cong-dại-diẹn-–-gateway-m-bus-to-bacnet-ip-ethernet-converter.png

Liên hệ tư vấn

Mr Thiên

thien@songthanhcong.com

0928.197.780

live:phucthien_2

 

 

Top bai

HD67056-B2-20 – Bộ chuyển đổi tín hiệu M-bus sang BACnet IP – ADFWeb Việt Nam – Song Thành Công đại diện – Gateway M-bus to BACnet IP Ethernet Converter

Bộ chuyển đổi M-BUS sang BACNET IP
(được phép kết nối tối đa 20 Slave và kết nối an toàn 12-16 Slave )
-1 Cổng Ethernet port tốc độ 10/100 Mbps (Converter BACnet IP)
-Tốc độ đường truyền dữ liệu BACnet 10/100 Base-T
-1 Cổng M-Bus (tốc độ đường truyền M-Bus lên đến 38400 bps.

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

   

GNExS1DC024S2A1R

E2S Viet Nam

GNEXCP6B-PT-S-N-S-N-RD-24-E10KR-S1K0R

E2S Viet Nam

GNEXCP6B-PT-S-N-S-N-RD-24-E10KR-S1K0R

E2S Viet Nam

GNExCP6B-PB-S-N-S-N-RD-24-E470R-S1K5R

E2S Viet Nam

GNExCP6B-PB-S-N-S-N-RD-24-E470R-S1K5R

E2S Viet Nam

GNExCP6B-BG-S-N-S-L-N-RD-24-E470R-S1K5R

E2S Viet Nam

GNExCP6B-BG-S-N-S-L-N-RD-24-E470R-S1K5R

E2S Viet Nam

GNExCP6A-PT-S-S-S-RD

E2S Viet Nam

GNExCP6A-PB-S-S-S-BL

E2S Viet Nam

GNExCP6A-PB-D-S-S-RD

E2S Viet Nam

GNExCP6A-BG-SSLSYW

E2S Viet Nam

GNExCP6A-BG-SSLSRD

E2S Viet Nam

GNExCP6A-BG-SSLSRD

E2S Viet Nam

GNExB2X21AC230BS2A1R/R

E2S Viet Nam

GNExB2X21AC230BS2A1R/C

E2S Viet Nam

ICS-G7748A-HV-HV

MOXA Viet Nam

ICS-G7750A-2XG-HV-HV

MOXA Viet Nam

ICS-G7752A-4XG-HV-HV

MOXA Viet Nam

IM-G7000A-4GTX

MOXA Viet Nam

IM-G7000A-4GSFP

MOXA Viet Nam

IM-G7000A-4PoE

MOXA Viet Nam

ICS-G7848A-HV-HV

MOXA Viet Nam

ICS-G7850A-2XG-HV-HV

MOXA Viet Nam

ICS-G7852A-4XG-HV-HV

MOXA Viet Nam

ICS-G7826A-4GTXSFP-2XG-HV-HV

MOXA Viet Nam

ICS-G7826A-8GSFP-4GTXSFP-2XG-HV-HV

MOXA Viet Nam

ICS-G7826A-20GSFP-4GTXSFP-2XG-HV-HV

MOXA Viet Nam

ICS-G7828A-4GTXSFP-4XG-HV-HV

MOXA Viet Nam

ICS-G7828A-8GSFP-4GTXSFP-4XG-HV-HV

MOXA Viet Nam

ICS-G7828A-20GSFP-4GTXSFP-4XG-HV-HV

MOXA Viet Nam

MTS Sensor Vietnam

RHM0075MP021S2G6100

MTS Sensor Vietnam

RHM0090MP101S1G8100

MTS Sensor Vietnam

RHM0940MR021A01

MTS Sensor Vietnam

ERM0200MD601A0

MTS Sensor Vietnam

RHM0300MP101C101221

MTS Sensor Vietnam

RHM0500MP051S1B4100

MTS Sensor Vietnam

RHS0400MD531P102

MTS Sensor Vietnam

RAM0100MNO11C105221

MTS Sensor Vietnam

RHM0200MP021S1G5100

MTS Sensor Vietnam

MGAMB1N11B6M09170S

 

Bot bai

 

 

 

 

Bài viết liên quan