HD67056-B2-40-bo-chuyen-doi-tin-hieu-bo-chuyen-doi-giao-thuc-m-bus-to-bacnet-ethernet-converter-adf-web-viet-nam-adf-web-italy-song-thanh-cong-viet-namTop bai

HD67056-B2-40 – Bộ chuyển đổi tín hiệu M-bus sang BACnet IP – ADFWeb Việt Nam – Song Thành Công đại diện – Gateway M-bus to BACnet IP Ethernet Converter

Bộ chuyển đổi M-BUS sang BACNET IP
(được phép kết nối tối đa 40 Slave và kết nối an toàn 30-35 Slave )
-1 Cổng Ethernet port tốc độ 10/100 Mbps (Converter BACnet IP)
-Tốc độ đường truyền dữ liệu BACnet 10/100 Base-T
-1 Cổng M-Bus (tốc độ đường truyền M-Bus lên đến 38400 bps.

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

IS-MC1-R/R

E2S Viet Nam

IS-MC1R/B

E2S Viet Nam

IS-MB1-R/R

E2S Viet Nam

IS-mB1-R/R

E2S Viet Nam

IS-CP4A-BG-STLFNLRD

E2S Viet Nam

IS-CP4A-BG-STLFNLRD

E2S Viet Nam

IS-CP4A-BG-ST-LF-DL-RD 

E2S Viet Nam

IS-CP4A-BG-ST-LF-DL-RD

E2S Viet Nam

IS-A105N-G

E2S Viet Nam

H110T030G

E2S Viet Nam

GPH2FEDC24G

E2S Viet Nam

MTS Sensor Vietnam

EPV0150UD601V0

MTS Sensor Vietnam

EP00250MD34A01+252182+370675

MTS Sensor Vietnam

RHM0800MP20AS3B6105

MTS Sensor Vietnam

RHM1600MP151S3B6105

MTS Sensor Vietnam

RHM0600MP101S3B6105

MTS Sensor Vietnam

GHM090MD601VO

MTS Sensor Vietnam

EPS0380MD601A0

MTS Sensor Vietnam

RHM0950MP051S1G5100

MTS Sensor Vietnam

RHM1570MR051A01

MTS Sensor Vietnam

GBF0510MU051AO/

MTS Sensor Vietnam

RHS0285MP041S1B1100

MTS Sensor Vietnam

RHM4050MR02A01

MTS Sensor Vietnam

RHM0620MD601V01

MTS Sensor Vietnam

RHM0760MP101S1G3100

MTS Sensor Vietnam

RHM0530MD601A01

EDS-408A-PN-T

MOXA Viet Nam

EDS-405A-PN

MOXA Viet Nam

EDS-405A-PN-T

MOXA Viet Nam

EDS-408A-EIP

MOXA Viet Nam

EDS-408A-EIP-T

MOXA Viet Nam

EDS-405A-EIP

MOXA Viet Nam

EDS-405A-EIP-T

MOXA Viet Nam

EDS-408A-3S-SC-48 

MOXA Viet Nam

EDS-408A-3S-SC-48-T 

MOXA Viet Nam

EDS-408A-1M2S-SC

MOXA Viet Nam

EDS-408A-1M2S-SC-T

MOXA Viet Nam

EDS-408A-2M1S-SC

MOXA Viet Nam

EDS-408A-2M1S-SC-T

MOXA Viet Nam

EDS-408A-3M-SC

MOXA Viet Nam

EDS-408A-3M-SC-T

MOXA Viet Nam

Bot bai