HD67056-B2-40-bo-chuyen-doi-giao-thuc-m-bus-sang-bacnet-ip-adfweb-viet-nam-song-thanh-cong-m-bus-to-bacnet-ip-converterTop bai

 

HD67056-B2-40 - Bộ chuyển đổi giao thức M-bus sang BACnet IP - ADFWeb Việt Nam - Song Thành Công - M-bus to BACnet IP Converter

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
Wise Control  Vietnam Model: T1104X1EC1129J0
Industrial bimetal thermometer
Range: 0-350 oC ; Dia 100 mm ; 1/2”PT center back connection, direct; 316SS; 6.4mm stem out dia; 450mm Stem length
Wise Control  Vietnam Model: T1104X1EC111480
Industrial bimetal thermometer
Range: 0-200 oC ; Dia 100 mm ; 1/2”PT center back connection, direct; 316SS; 6.4mm stem out dia; 150mm Stem length
Wise Control  Vietnam Model: T1104X1EC111460
Industrial bimetal thermometer
Range: 0-200 oC ; Dia 100 mm ; 1/2”PT center back connection, direct; 316SS; 6.4mm stem out dia; 120mm Stem length
Wise Control  Vietnam Model: T1104X1EC111440
Industrial bimetal thermometer
Range: 0-200 oC ; Dia 100 mm ; 1/2”PT center back connection, direct; 316SS; 6.4mm stem out dia; 80mm Stem length
Wise Control  Vietnam Model: T1104X1EC110440
Industrial bimetal thermometer
Range: 0-100 oC ; Dia 100 mm ; 1/2”PT center back connection, direct; 316SS; 6.4mm stem out dia; 80mm Stem length
Wise Control  Vietnam Model: P2586A3ECB05530
Liquid Filled Pressure gauge
Range: 0-50 kg/cm2 ; Dia 160 mm ; 1/2”PT Bottom connection, direct; +-1% of full scale
Wise Control  Vietnam Model: P2586A3ECB05030
Liquid Filled Pressure gauge
Range: 0-15 kg/cm2 ; Dia 160 mm ; 1/2”PT Bottom connection, direct ; +-1% of full scale
Wise Control  Vietnam Model: P2586A3ECB04730
Liquid Filled Pressure gauge
Range: 0-10 kg/cm2 ; Dia 160 mm ; 1/2”PT Bottom connection, direct ; +-1% of full scale
Wise Control  Vietnam Model: P2584A3ECB04730
Liquid Filled Pressure gauge
Range: 0-10 kg/cm2 ; Dia 100 mm ; 1/2”PT Bottom connection, direct ; +-1% of full scale
Wise Control  Vietnam Model: P2582A4CCB04730
Liquid Filled Pressure gauge
Range: 0-10 kg/cm2 ; Dia 63 mm ; 1/4”PT Bottom connection, direct; +-1.6% of full scale
Dr. Fischer Vietnam Code: 15005Z
HALOGEN Lamp
Gefran Vietnam Model: LT-M-0130-S
Position Sensor
KG Auto Vietnam KDX-QMD21W
Lamp Push Button (White)
Ø22 Round luxury buried type Aluminum guide
Showa Sokki Vietnam WBU-50N
High Accuracy Beem type and Metal

 

Bot bai