Hỗ trợ trực tuyến

Ms.Khanh     
Managing Director
khanh@songthanhcong.com
094 226 0001

Hãng sản xuất

Danh mục sản phẩm

Lượt truy cập

Đang online 4
Lượt truy cập 3812352

HD67B81-IP-A1 – Bộ chuyển đổi tín hiệu BACnet sang Profinet – ADF Web Việt Nam – Song Thành Công – BACnet to PROFINET Converter

HD67B81-IP-A1 – Bộ chuyển đổi tín hiệu BACnet sang Profinet – ADF Web Việt Nam – Song Thành Công – BACnet to PROFINET Converter

 
HD67B81-IP-A1-bo-chuyen-doi-tin-hieu-converter-adfweb-viet-nam-song-thanh-cong-BACnet-to-PROFINET-ConverterTop bai

HD67B81-IP-A1 – Bộ chuyển đổi tín hiệu BACnet sang Profinet – ADF Web Việt Nam – Song Thành Công – BACnet to PROFINET Converter

 
Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
STEXCPVAR02-[E]=D E2S Viet Nam
STEXCPVAR02-[E]=E E2S Viet Nam
STEXCPVAR02-[E]=F E2S Viet Nam
STEXCPVAR02-[E]=G E2S Viet Nam
STEXCPVAR02-[E]=H E2S Viet Nam
STEXCPVAR02-[E]=I E2S Viet Nam
STEXCPVAR02-[E]=J E2S Viet Nam
STEXCPVAR02-[M]=S E2S Viet Nam
STEXCPVAR03-[M]=B E2S Viet Nam
STEXCPVAR03-[M]=P E2S Viet Nam
STEXCPVAR04-[T]=D E2S Viet Nam
STEXCPVAR04-[T]=P E2S Viet Nam
STEXCPVAR05-[L]=L E2S Viet Nam
STEXCPVAR05-[L]=N E2S Viet Nam
STEXCPVAR06-[D]=1 E2S Viet Nam
PT-7728-F-HV MOXA Viet Nam
PT-7728-R-HV MOXA Viet Nam
PT-7728-F-HV-HV MOXA Viet Nam
PT-7728-R-HV-HV MOXA Viet Nam
PT-G7509-F-HV MOXA Viet Nam
PT-G7509-R-HV MOXA Viet Nam
PT-G7509-F-HV-HV MOXA Viet Nam
PT-G7509-R-HV-HV MOXA Viet Nam
PT-G7509-F-24 MOXA Viet Nam
PT-G7509-R-24 MOXA Viet Nam
PT-G7509-F-24-24 MOXA Viet Nam
PT-G7509-R-24-24 MOXA Viet Nam
PT-G7509-F-24-HV MOXA Viet Nam
PT-G7509-R-24-HV MOXA Viet Nam
PT-G7509-F-48 MOXA Viet Nam
Code: 36223321
Type: SM 592N/S, 230 V, 50-60 Hz, 14 VA
BRAHMA
T13/B , CODE : 15153001 BRAHMA
Code: 15911002
Type: TC1LVCA
BRAHMA
Code: 00136187
 
Type: W37MA (0330 C2.0 NBR MS G 1/4)
PNO-16 Bar 230 V, 50Hg BW
Burkert
170M6813D ( IEC60269-4; 900A 690V AC Ar) Bussmann
FWP-4A14Fa Bussmann
170M2666 160A, 690V~700V Bussmann
FWP-4A14Fa 4A Bussmann
FWP-10A14Fa Bussmann
SR-T703 Caho
IR33Z7LR20, S/N : C0107606 Carel
 
Bot bai

Bài viết liên quan