HPP272-with-Indigo202-1280x960.png

thong tin lien he ThienSTC 2

 

HPP272 - Máy đo khí thải,nhiệt độ, độ ẩm, hơi nước - Vaisala - Song Thành Công Việt Nam

 

Vaisala Vietnam

Model: HMD60T

Vaisala Vietnam

Model: HMD60U

Vaisala Vietnam

Model: HMD60T

Vaisala Vietnam

Model: HMD60U

Vaisala Vietnam

Model: HM42

Vaisala Vietnam

Code: HMT140 11A1N1C2N1ANNN

Vaisala Vietnam

Type: HMT330-1A0B101BCAB100A1AAABAA1

Vaisala Vietnam

Code: 19729HM

LiCl Salt with Certificate

Vaisala Vietnam

Code: 19730HM

MgCl Salt with Certificate

Vaisala Vietnam

Code: 19731HM

NaCl Salt with Certificate

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 3268
Model: ASR 22.3 600/1A 2,5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 3269
Model: ASR 22.3 600/1A 5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 3270
Model: ASR 22.3 600/1A 10VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 3300
Model: ASR 22.3 40/1A 1VA Kl.3

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 3301
Model: ASR 22.3 50/1A 1VA Kl.3

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

STEXCPVAR02-[E]=B

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

STEXCPVAR02-[E]=C

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

STEXCPVAR02-[E]=D

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

STEXCPVAR02-[E]=E

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

STEXCPVAR02-[E]=F

Hans-schmidt Vietnam

LMC

Hans-schmidt Vietnam

LMI

Hans-schmidt Vietnam

LMC-V

Hans-schmidt Vietnam

LMI-V

Hans-schmidt Vietnam

YS-20

Dold Vietnam

Article Number: 0052992
BD9080.12/001 3AC690V UH AC690V

Dold Vietnam

Article Number: 0052993
BD9080.12/020 3AC190V AC/DC80-230V

Dold Vietnam

Article Number: 0052994
BD9080.12/020 3AC230V UH AC230V

Dold Vietnam

Article Number: 0052995
BD9080.12/020 3AC400V AC/DC80-230V

Dold Vietnam

Article Number: 0052996
BD9080.12/020 3AC400V UH AC230V

Heidenhain Vietnam

ID: 631715-33

Heidenhain Vietnam

LS187 ML440 
ID526971-XX

Heidenhain Vietnam

ID: 360645-09

Heidenhain Vietnam

ID: 326797-04

Heidenhain Vietnam

ID: 310128-01

Univer Vietnam

Univer Coil for Valve CL-9301
Code: DA-0108
U1 COIL 5VA 110V AC

Schonstedt Vietnam

PIPE & CABLE LOCATER
Model: XTpc-33HC
(XTpc)

Schonstedt Vietnam

Inductive antenna

Schonstedt Vietnam

5" inductive clamps

Schonstedt Vietnam

Small Heavy Duty clips 

Samson Vietnam

i / p Positioner Type 3767
Air Connections 1/4 - 18 NPT; electrical con-
nection cable gland M 20 x 1.5 black (plastic); 4 .. 20 mA;
Var ID: 1061306
(3767- 06001120110000.06)

Samson Vietnam

e/p positioner 3730, Var ID: 2659921
Type 3730-0 with DIP switches, 4 .. 20 mA; 
hardware version GI 01;
(37300000000000000000001)

Samson Vietnam

e/p positioner 3730, Var ID: 2836426
Type 3730-1 4th with LCD and AUTOTUNE, 4.. 
20 mA, 2 Software limit switches, hardware version GI 02; software version 2.12;
(37301000000000000000002)

Burkert Vietnam

Burkert 2/2-way solenoid valve
type: 6213
(6213 – 501095) 

Celduc Vietnam

Code: SC862110
characteristics
25A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc

Celduc Vietnam

Code: SC862110
characteristics
25A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc

Celduc Vietnam

Code: SC862110
characteristics
25A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc

KOINO Vietnam

Code: KH8005-SR

KOINO Vietnam

Code: KH8005-R

KOINO Vietnam

Code: KH8005-C

HANYOUNG Vietnam

Code: HY-L804

KOINO Vietnam

Code: KH8005-S

Maximintergrated Vietnam

Digital thermometer
Replaced by: DS18B20+ – 
Digital thermometer
Replaced by: DS18B20+
Note: 700- DS18B20+

(Type: DS18B20)

Adtek Vietnam

Model: CS1-TK1-V-A 
Input: type K (0-1200 0C) 
Output: 0(1)--> 5V Axu power: AC115/230V

Adtek Vietnam

Correct: THSF-BSK-032- LO-O-N
Note: Chất liệu gốm xứ. 
Nếu trong lò nung (nồi nung) không có vật nào mang tính điện trở thì nên sử dụng chất liệu gốm sứ
(Model: THSF-BSK-032- LO-O-NW)

Adtek Vietnam

Correct: THSF-BSK-032- LO-O-N
Note: Chất liệu kim loại
(Model: THSF-BSK-032- LO-O-NW)

Eltra Vietnam

CYLINDER
ELTRA EL63D.900Z5/28P8X3MR.235+122
(Model: EL63D900Z5/28P8X3MR)

Vision Research Vietnam

Model: VRI-MIRO3-1024MC
PHANTOM, MIRO3, 800X600, 1260FPS, 1GB, 12BIT,
4GB FLASH, HYGE, COLOR

Vision Research Vietnam

Model: VRI-MIRO3-2048MC
PHANTOM, MIRO3, 800X600,1260FPS, 2GB, 12-BIT, 4GB FLASH, HYGE, COLOR

Vision Research Vietnam

Model: VRI-MIRO3-4096MC
PHANTOM, MIRO3, 800X600,1260FPS, 4GB, 12-BIT, 8GB FLASH, HYGE, COLOR

 

 

thong tin lien he ThienSTC