HPS-M34D - Cảm biến tiệm cận từ - NSD Việt Nam - Song Thành Công Việt Namthong tin lien he ThienSTC 2

HPS-M34D - Cảm biến tiệm cận từ - NSD Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

NCV-20NBNV2

 

NCV-20NGNV2

NCV-20NBPV2

NCV-20NGPV2

NCV-20NBNMP

NCV-20NGNMP

NCV-20NBPMP

NCV-20NGPMP

NCV-20NBNLP

NCV-20NGNLP

NSD Viet Nam, NSD STC Viet Nam

NCV-20NBPLP

 

NCV-20NGPLP

NCV-20NBNLW

NCV-20NGNLW

NCV-20NBPLW

NCV-20NGPLW

NCV-20NBNLY

NCV-20NGNLY

NCV-20NBPLY

NCV-20NGPLY

ZHENGYU Vietnam

Model: YF6-4

Cảm biến tốc độ gió; Input: 2-24VDC; Output: 7-4~20mA

Note: KO gồm cuộn cáp 20 mét

ZHENGYU Vietnam

Model: YF6-4

Cảm biến tốc độ gió; Input: 2-24VDC; Output: 7-4~20mA

Note: Bao gồm cuộn cáp 20 mét

Ferraz Shawmut Vietnam

Model: NH2GG50V500

Fuse (T228522)

Ferraz Shawmut Vietnam

Model: NH3UD69V800PV

Fuse

Ferraz Shawmut Vietnam

Model: NH00GG50V160

Fuse (D098305)

Ferraz Shawmut Vietnam

Model: NH00UD69V63PV

Fuse

E2S Vietnam

Model: STExCP8PTDASDL1A1R

Push Button

E2S Vietnam

Model: BExBGL2DPDC024AB4A1R/A

Explosion Proof L.E.D. Status Light & Beacon

E2S Vietnam

Model: BEXBGL2DPDC024AB4A1R/R

Explosion Proof L.E.D. Status Light & Beacon

E2S Vietnam

Model: BEXS120DFDC024AB4A1R

Explosion Proof Flare Horn Alarm Sounder

Minply Vietnam

Model: M-ZKB-20

Self-Cooled Brake, 200N-M

MITUTOYO Vietnam

Model: NT14P-45 536-148

Digimatic Inside Caliper

 

  

thong tin lien he ThienSTC