HPS-M82A - Cảm biến tiệm cận từ - NSD Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

thong tin lien he ThienSTC 2

HPS-M82A - Cảm biến tiệm cận từ - NSD Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 

NCV-20HBNV1R

 

 

 

 

 

 

NSD Viet Nam, NSD STC Viet Nam

NCV-20HGNV1R

NCV-20HBPV1R

NCV-20HGPV1R

NCV-20HBNV2

NCV-20HGNV2

NCV-20HBPV2

NCV-20HGPV2

NCV-20HBNM2R

NCV-20HGNM2R

NCV-20HBPM2R

NCV-20HGPM2R

NCV-25シリーズ

NCV-25NBNV1

NCV-25NBPV1

NCV-25NBWV1

NCV-25NGNV1

NCV-25NGPV1

NCV-25NGWV1

Rexroth/Aventics Vietnam

Code: R901239141

Flow control valve

Rexroth/Aventics Vietnam

Code: R900957101

Pressure relief valve

Rexroth/Aventics Vietnam

Code: R901264650

M-3SED-6-CK1X/350CG24N9XNK4 Directional poppet valve

Rexroth/Aventics Vietnam

Code: R901101658

HED8-OH-2X-630-K14 Pressure valve

Rexroth/Aventics Vietnam

Code: R900549534

4WE6-HA-62/EG24-N9-K4 Directional valve

Rexroth/Aventics Vietnam

Code: R901278744

Directional valve

Rexroth/Aventics Vietnam

Code: R900561272

Directional valve

Rexroth/Aventics Vietnam

Code: R901278772

Directional valve

Rexroth/Aventics Vietnam

Code: 0830100488

Proximity Switch

Rexroth/Aventics Vietnam

Replaced by: 3WE-6-A6X/EG24N9K4

PN: R900561180 Directional valve

(R901123776) Note: recheck code khi order

Rexroth/Aventics Vietnam

Code: R900052621

Control Valve

Rexroth Vietnam

Part No.: R901342033

HM20-2X/400-C-K35 Bộ truyền tín hiệu áp lực

ABB Vietnam

Model: RVAR5512

Replaced by Part No: 68260868 Varistor Unit(64698001)

ABB Vietnam

Model: RFC6641

RFI Filter Part No: 64705971

ABB Vietnam

Model: RRFC5411

Filter Unit Part No: 64379950

ABB Vietnam

Model: RRFCU5311

Filter Unit Part No: 64379933

ABB Vietnam

Model: RRFC5211

Filter Unit Part No: 64379739

ABB Vietnam

Model: RVAR5612

Varistor Unit Part No: 68260850

 

thong tin lien he ThienSTC