IMC-21-M-ST--bo-chuyen-mach-cong-nghiep-bo-chuyen-doi-tin-hieu-bo-chuyen-doi-giao-thuc-dang-quan-li-moxa-viet-nam-moxa-taiwan-song-thanh-cong-viet-nam-marketing-stcTop bai

IMC-21-M-ST - Bộ chuyển đổi tín hiệu - Moxa Việt Nam - Song Thành Công

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Liangchi Vietnam

Model: AEVP-FC 11kw

Motor

Wannan (WNM) Vietnam

Model: YX3-250M-4 55KW

Electric Motor

Wannan (WNM) Vietnam

Model: YX3-355M-4 250KW

Electric Motor

ITALSENSOR-Tekel Vietnam

Model: TK561.FRE.1024.11/30.S.K4.11.L10.LD2-1130

Incremental encoder (TK561.FRE.1024.11/30.S.K4.11.L10.LD21130)

CEM Vietnam

Model: DT-8892

Humidity & Temperature Meters

CEM Vietnam

Model: DT-616CT

Humidity & Temperature Meters

MOXA Vietnam

Model: EDS-408A-MM-SC

MOXA Vietnam

Model: IMC-101-M-SC-IEX

Industrial Ethernet-to-fiber media converters

MOXA Vietnam

Model: EDS-408A-MM-ST

5 and 8-port entry-level managed Ethernet switches

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

Sumtak Corp

 

 

 

Bot bai