K35A40-K31A40-tram-bo-dam-xu-li-chong-chay-no-interking-viet-nam-song-thanh-cong-Explosion-proof-Outdoor-Wall-Mount-Handset-Station

Top bai

K31A40 - Trạm điện thoại xử lí chống cháy nổ - Interking Việt Nam - Song Thành Công - Explosion proof Outdoor Wall Mount Handset Station

 

K35A40-K31A40 (2)K35A40-K31A40

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

   

WERMA Vietnam

Part No.: 10700054

 

Electr. Buzzer EM Contin. tone 12VDC BK

WERMA Vietnam

Part No.: 10700068

 

Electr. Buzzer EM Contin. tone 230VAC BK

WERMA Vietnam

Part No.: 10700075

 

Electr. Buzzer EM Contin. tone 24VAC/DC

WERMA Vietnam

Part No.: 10700077

 

Electr. Buzzer EM Contin. tone 115VAC/DC

WERMA Vietnam

Part No.: 10701054

 

Electr. Buzzer EM Pulse tone 12VDC BK

WERMA Vietnam

Part No.: 10701068

 

Electr. Buzzer EM Pulse tone 230VAC BK

WERMA Vietnam

Part No.: 10701075

 

Electr. Buzzer EM Pulse tone 24VAC/DC BK

WERMA Vietnam

Part No.: 10701077

 

Electr. Buzzer EM Pulse tone 115VAC/DC B

WERMA Vietnam

Part No.: 10900068

 

Electr. Buzzer EM Contin. tone 230VAC BK

WERMA Vietnam

Part No.: 10900075

 

Electr. Buzzer EM Contin. tone 24VAC/DC

IM-6700A-4MSC2TX

MOXA Viet Nam

IM-6700A-4MST2TX

MOXA Viet Nam

IM-6700A-4SSC2TX

MOXA Viet Nam

IM-6700A-8PoE

MOXA Viet Nam

IKS-G6824A-4GTXSFP-HV-HV

MOXA Viet Nam

IKS-G6824A-8GSFP-4GTXSFP-HV-HV

MOXA Viet Nam

IKS-G6824A-20GSFP-4GTXSFP-HV-HV

MOXA Viet Nam

IKS-G6824A-4GTXSFP-HV-HV-T

MOXA Viet Nam

IKS-G6824A-8GSFP-4GTXSFP-HV-HV-T

MOXA Viet Nam

IKS-G6824A-20GSFP-4GTXSFP-HV-HV-T

MOXA Viet Nam

IKS-6728A-8PoE-4GTXSFP-HV-T

MOXA Viet Nam

IKS-6728A-8PoE-4GTXSFP-HV-HV-T

MOXA Viet Nam

IKS-6728A-8PoE-4GTXSFP-48-T

MOXA Viet Nam

IKS-6728A-8PoE-4GTXSFP-48-48-T

MOXA Viet Nam

IKS-6728A-4GTXSFP-HV-T

MOXA Viet Nam

IKS-6728A-4GTXSFP-HV-HV-T

MOXA Viet Nam

IKS-6728A-4GTXSFP-24-T

MOXA Viet Nam

IKS-6728A-4GTXSFP-24-24-T

MOXA Viet Nam

IKS-6728A-4GTXSFP-48-T

MOXA Viet Nam

IKS-6728A-4GTXSFP-48-48-T

MOXA Viet Nam

TTHBMA24F1

Greystone Viet Nam

TTHBMA24B2

Greystone Viet Nam

TTHBMA24C2

Greystone Viet Nam

TTHBMA24D2

Greystone Viet Nam

TTHBMA24E2

Greystone Viet Nam

TTHBMA24F2

Greystone Viet Nam

TTHBMD24B1

Greystone Viet Nam

TTHBMD24C1

Greystone Viet Nam

TTHBMD24D1

Greystone Viet Nam

TTHBMD24E1

Greystone Viet Nam

TTHBMD24F1

Greystone Viet Nam

TTHBMD24B2

Greystone Viet Nam

TTHBMD24C2

Greystone Viet Nam

TTHBMD24D2

Greystone Viet Nam

TTHBMD24E2

Greystone Viet Nam

TTHBMD24F2

Greystone Viet Nam

TTHCNA24A1

Greystone Viet Nam

TTHCNA24B1

Greystone Viet Nam

TTHCNA24C1

Greystone Viet Nam

TTHCNA24D1

Greystone Viet Nam

 

Bot bai