KS 4460-15 - KS 4460-12 - bo-truyen-tai-tin-hieu-du-lieu-nang-luong-dold-song-thanh-cong-viet-nam

thong tin lien he ThienSTC 2

 

KS 4460-15 - KS 4460-12 - Bộ truyền tải tín hiệu, dữ liệu và năng lượng - Dold - Song Thành Công Việt Nam

 

Dold VietNam

BG 5912.04

Dold VietNam

BG 5912.48

Dold VietNam

BG 5912.86

Dold VietNam

BG 5912.95

Dold VietNam

BG 5551

Dold VietNam

DP BH 5552

Dold VietNam

UG 6911.10

Valbia Vietnam

Order Code: 82SR001

Spring Return Pneumatic actuator SR100 S82; Standard   type

Valbia Vietnam

Order Code: 82SR0019

Spring Return Pneumatic actuator SR125 S82; Standard   type

Valbia Vietnam

Order Code: 82SR0079

Spring Return Pneumatic actuator SR160 S82; Standard   type

Valbia Vietnam

Order Code: 82SR0014

Spring Return Pneumatic actuator SR85 S82; Standard type

   

ERO-Electronics Vietnam

Replaced by: P108CCVHLRRRXCL (P108 CC VH LRR R XCL)

(TKS931123000) Temperature Controller

ERO-Electronics Vietnam

Replaced by: P108CCVHRRRRXCL (P108 CC VH RRR R XCL)

(TKS931123000) Temperature Controller

   

SICK Vietnam

Code: 6005698

DOS-0303-W

   

MTL Instrument Vietnam

Model: SLP32D

   

GF Vietnam

Code: 3-9900.393

Relay Module

GF Vietnam

Code: 3-9900.394

Cond/Resis Module

GF Vietnam

Code: 3-2750-3

Pre-Amplifier

   

PORA Vietnam

Model: PRB-5Y4

POWDER BRAKE

   

MTS Sensor Vietnam

Model: CP11020EHM0430MM001A01

Position Sensor; Stroke length: 430mm

   

Ziehl-Abegg Vietnam

Part No.: 210543

FAN Type FB050-VDK.4I.V4P

   

Balluff Vietnam

BCC036P

BCC M425-0000-1A-003-VX8434-050 Single-Ended Cordsets

   

Moeller/Eaton Vietnam

Model: SGEA51G060502GFG

Moeller/Eaton Vietnam

Model: SGEA51M09109FG

Moeller/Eaton Vietnam

Model: SGEA51M08109FG

   

Bently Nevada Vietnam

Code: 330130-080-00-CN

Proximity Transducer

   

Advantech Vietnam

Model: ADAM-4017+

8-ch Analog Input Module with Modbus

Advantech Vietnam

Model: ADAM-4051

16-ch Isolated Digital; Input Module with Modbus

Advantech Vietnam

Model: ADAM-6017

8-ch Isolated AI with 2-ch; DO Modbus TCP Module

Advantech Vietnam

Model: ADAM-6052

16-ch Source-type Isolated; DI/O Modbus TCP Module

   

Meanwell Vietnam

Model: RS-50-24

Bộ nguồn

   

Starshine Drive Vietnam

Model: JWB-X0.75B-40D

Speed Variator

   

Meanwell Vietnam

Model: S-15-12

Bộ nguồn

   

Bussmann Vietnam

Model: LPJ300SP

Fuse

   

Littelfuse Vietnam

Model: JLLS450

Fuse

   

Semikron Vietnam

Model: SKIIP 942GB120-3DK0083

IGBT Note: Hàng second hand new 80%

Semikron Vietnam

Model: SKIIP 942GB120-3DK0082

IGBT Note: Hàng second hand new 80%

   

Allen Bradley Vietnam

Model: 22B-D6P0N104

Drive

   

Nemicon Vietnam

Model: HES-1024-2MD

Encoder

 

thong tin lien he ThienSTC